XOPQBNMKK
Gegevens
Joannes Lambert Versantvoort
Joannes Lambert
Versantvoort
Man

Zoon Lambertus (zie kwartierstaat) had een zus Paulina (xSint-Oedenrode 13-4-1788 met Cornelis Peters van der Schoot, geb. en wonend te Boxtel)

Geboorte
04/08/1734
Sint-Oedenrode
Huwelijk
23/05/1762
Sint-Oedenrode
Overlijden
04/09/1782
Zijblad
320. Jan Versantvoort - bezittingen

Van Jan Versantvoort is vrij exact te bepalen hoe vermogend hij is geweest, aangezien zijn bezittingen na zijn dood uitvoerig zijn ge?nventariseerd. In notariele aktes van september 1782 komt men tot het volgende: Onroerende goederen: 1.de helft van een onverdeeld stuk akkerland van 7 lopenzaad (dit is een Rooise oppervlaktemaat, 1 lopenzaad=50 roe=1655 vierkante meter) in Olland en Houtem. 2.perceel akkerland anderhalve lopenzaad groot in Olland en Houtem. 3.perceel hooiland 4 karren hooigewas groot genaamd de `ouden Camp`in Bos en Varrenhout. 4.akkerland en groes 4 lopenzaad in Olland en Houtem. 5.Huis, hof en aanliggende grond 5 lopenzaad in Olland en Houtem. 6.Huis, hof en aanliggende grond in Olland en Houtem, 1 lopenzaad groot. Vee: een paard, drie melkkoeien, een maal, twee kalveren, een mestvarken. Landbouwgereedschap: 1 hoogkar met beslagen raderen, 1 aardkar, ploeg, eg, 2 snijbakken met messen, 1 kruiwagen, een `sijsje en hargetouw`, 2 sigten met beerhaken, 3 vlegels, een aantal schoppen, rieken, rijven, een aks, dorsvlegels, paardentuig, zadel, halster etc., een slijpsteen, vuurhaak, wan, 6 koebakken, een `paerdskrib`. Huisraad: 2 veren bedden met 2 peluwen en 2 kussens, 1 `lindebedt en peuluw`, een wollen deken en 2 linnen dito, 2 kussenslopen, 11 tafellakens, 4 handdoeken, 3 servetten, 1 boterkorf met zijn doeken en deksel, een grote kast met 2 deuren, 2 kleine kastjes, een gootbank, een karhuif, 2 boterschotels en een lepel, 3 tafels, 1 grote en 6 gewone stoelen, 4 rekken, 1 waskuip, een voederton en 3 kleine tonnekens, 2 spinnewielen met klossen en haspels, 1 scherfbord, 1 koperen koeiketel en een kleine, 2 standketels, een roomketeltje, 1 koperen roomkan, een `seyg`, 1 koperen lepel en schuimspaan, 1 koperen lamp, 3 koperen koffiepotten, 2 ijzeren lampen, 1 ijzeren lantaarn, 11 tinnen schotels en een tinnen (.....)kom, 7 tinnen borden, 2 tinnen mosterdpotten en een peperbus, 4 tinnen maten, 8 tinnen lepels, 8 stalen forchietten (=vorken), 2 tinnen waterpotten, 1 tinnen kan, 1 koffiemolen, 1 ijzeren ketel, 1 ijzeren moespot, 2 halen en 2 langhalen, 1 vuurijzer en een tang, 2 struifpannen en 3 schotelen, 2 roompotten en een vetpot, 4 aarden teilen, 1 pintje met een deksel, een snaphaan, 1 punder, 1 asbak `met een kesie`, 2 bedsteden, 2 grote kisten en een karkistje, een ongemaakte kar en kruiwagenburrie, 2 paar gordijnen, schoorsteenkleed en ijzeren gordijnroede, 2 messen en een koperen beddepan, 1 slachtbijl, 1 ijzeren `botergemak`, 1 zilveren lepel. In contanten: 36 gulden, een stuiver en 8 penningen. In de schuur: een partij nog te dorsen rogge en haver. Op zolder: een partij reeds gedorste boekweit. Diverse bezittingen: een partij hooi op de schelft, een partij aardappelen in het veld, een partij lijnzaadbollen op zolder, een partij vlas `aen de spreij`, een stuk vlaslinnen 20 ellen lang, een stuk grof vlaslinnen nog bij de wever, een partij brandhout en heiturf. Vergelijken we bovenstaande met het gemiddelde grond- en veebezit rond Sint-Oedenrode, dan wordt duidelijk dat Jan een doorsnee boer was, misschien iets boven het gemiddelde. Wel is het mogelijk dat Jan naast zijn eigen twee?nhalve ha. grond plus een stuk hooiland ook nog wat grond pachtte.

© erichornstra.nl
Login