XOPQBNMKK [ < Naar generatie 15 < ] [Home] [ > Naar generatie 17 > ]

Generatie 16

33288. Hepka (Hepke) ? - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1465

Beschrijving:

Kinderen:

1.Fokke? , kerkvoogd, +Ypecolsga, Fokke is vermoedelijk een broer van Bocke

2.Bocke , zie kwartierstaat, klik op kind

3.Ede? , koopt in 1540 voor 80 goudgulden (gg) 3 pm kerkenland te Dijken. Ede is vermoedelijk een broer van Bocke.

Over de voorouders van Bocke Hepkes (nr.16644 in deze kwartierstaat) zegt professor Nota het volgende: volgens de overlevering zou Bocke Hepkes stammen uit het adellijk geslacht der Harinxma's en verwant zijn aan de Bockema's en de Liauckema's. De schrijver dr. Schoengens heeft het volgende citaat gepubliceerd van de jezuiet Anschke Bockes Bruynsma over zijn vader ...pronepos illustris viri Reineri Boccema equitis.... Bocke zou dus een achterkleinzoon zijn van de befaamde Sneker ridder Rienck Bockema. Feit is echter dat de vader van Bocke Hepkes, ondanks intensief onderzoek maar moeilijk te traceren is. Wel zijn er voldoende aanwijzingen gevonden om de vader van Bocke vooreerst te identificeren met een zekere Hepka, die in 1511 voor 5 1/2 florenen gegoed is in Jacob Jans' sate te Friens. Wellicht was zijn echtgenote Hit Bockes Bruynsma. Zeker is ook dat de familienaam Bruynsma tot stand moet zijn gekomen door het verwerven van bezit (land of renten) in Oud of Nieuw Bruynsma te Friens.


Gehuwd met:


33289. Hit Bockes Bruynsma ? ( - - Kind )33290. Anska Mennaz - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:

Professor Nota schrijft over Wlck Anschkes (klik op kind): waarschijnlijk de dochter van Anska Mennaz


Beroep:

eigenerfd boer te Ypecolsga (1511)
37632. Heyndrick Tael ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1510
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1530
Gehuwd te: Scheveningen
Datum van overlijden: 11/03/1565
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:

Op 26-4-1561 is Heynrick eigenaar van een huis in de Kerckstraat. Op 12-7-1565 verkoopt zijn weduwe dit huis: transport nr. 1084 'Getransporteerd door Swaentge Claesdr. weduwe van mr. Heynrick Tael aan Pieter Heynricks Tael, haar saligen man's soon een huijs en erff in de straet streckende Westwaerts van de Kerck nae de Weststraet toe. Koopprijs: Een schuldbrief van 412 Carolus guldens. Dit perceel is belast met 4 Ponden Hollands 's jaers, toekomende Ariaentge Dircx...Falijbagijn...te Delft.'
Swaentge koopt kort daarop een ander huis: transport 18-5-1566 nr.1191: 'Getransporteerd door Lijsbeth, mr. Adriaens weduwe, woonende op Scheveningen aan Swaentge Claesdr. een huijs ende erff, gelegen in de Toorenstraet. Koopprijs: 40 Ponden Vlaams'. In een transport van 10-6-1577 staat dat aan de erfgenamen van Swaentge 213 pond als rente moet worden betaald.


Beroep:

schoolmeester, barbier, chirurgijn, herbergier


Gehuwd met:


37633. Swaentge Claesdr. - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1501
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1530
Gehuwd te: Scheveningen
Datum van overlijden: (voor) 1577
Overleden te: Scheveningen


37634. Jan Jans - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1533
Datum van overlijden: (ongeveer) 1541

Beschrijving:
Jan Jans was afkomstig uit Crimpen (weesk. 121 fol.40).

Gehuwd met:


37635. Maritge Alijt Adriaens de Waerts (alias Timmermans) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1502

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1533

Beschrijving:
Marijtje trouwde eerder rond 1525 met de timmerman Cornelis Cornelis (weesk. 120 fol.54). Er zijn twee kinderen uit dat eerste huwelijk: Adriaen Cornelis (Bloem) *1525 (weesk 123, fol.19) en Marijtge Cornelisdr. *1530 (gegevens ontleend aan Praaiberichten 2000-2-blz.60)37640. Jacob Adriaens Schilperoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1500
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1528
Datum van overlijden: (voor) 1540
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:
Jacob trouwde eerder rond 1524 met Maritge Gijsbrechtsdr.

Beroep:
reder, samen met broer Gerrit

Gehuwd met:


37641. Jannetje Mattheusdr. - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1528
Datum van overlijden: (ongeveer) 1540
Overleden te:

Beschrijving:
Jannetje hertrouwde na de dood van Jacob. Zij overleed rond 1540 als vrouw van Lenaert Jacopsz.37642. Joris Adriaens Ottesz. - - - - ( - - Kind )

Datum van overlijden: 17/05/1572

Beschrijving:

De periode van overlijden valt af te leiden uit de verkoop op bovenstaande datum van een visboe en droogtuin in de Weststraat.

Tot de erven behoorden:

- Jannetje Jorisdr. Zij trouwde Jan Vincents, waaruit uit zoon Cent Jans gehuwd met Ariaentje Cornelis. Laatstgenoemd echtpaar had een zoon Jan Cente Oosterbaan.

- Corsge Jorisdr. Oosterbaan , xCornelis Jacobs (Schilperoort), zie kwartierstaat, klik op kind

- Jannetje Jans, xJacob Jacobs uit Delft

- Jannetje Jans, xJacob Leenderts (bron: Praaiberichten 1988-nr.1-blz.3) Op grond van bovenstaande valt aan te nemen dat Jannetje Jorisdr. een zus van Corsge is.


Beroep:

deurwaarder (?)


Gehuwd met:


37643. Niesgen Cornelis - - - - ( - - Kind )37646. Aernt Pieters - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:

Nog uit te zoeken: op het internet is een afwijkende theorie te vinden over dit echtpaar. Dochter Leuntje Arents zou volgens members.chello.nl/~e.vanoorschot1/tvo/tvo_0068.htm#BM671 andere ouders hebben. De vader zou Adriaen Cornelisz de Jagher (* ong.1518 † begin 1589) moeten zijn. Hij was getrouwd met Jannetje Jacob van Schilperoort (* ong.1518 † 1588 of 1589). Zij moet dan weer de dochter zijn van Jacob Symons en Pleuntje Huberts.


Gehuwd met:


37647. Maritge Willems - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Nog uit te zoeken: in hypotheekakte WK 128 fol.8 schijnt iets te staan vermeld over echtelijke uitspattingen van deze Maritge.37672. Cornelis Cornelisz Dogger ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1515

Datum van overlijden: 25/06/1565

Beschrijving:

Cornelis wordt als koper genoemd in 'De Oude Kerk van Scheveningen' (blz.23) van G. 't Hart. De on-Roomse priester Aelbert Cornelisz Houff ('een tomeloze monnik en landverwoester') kocht op 5-2-1563 een huis aan de oostzijde van de Weststraat. Hij leidde de Scheveningse kerk van 1563 tot 1565 en kreeg toen een vicarie in Delft aangeboden. Op 25-6-1565 verkocht hij hetzelfde huis aan Cornelis Dogger.


Gehuwd met:


37673. Ade Adriaens - - - - ( - - Kind )

Datum van overlijden: (ongeveer) 1566

Beschrijving:

Ade hertrouwde met Walich Diricksz (Dirks), die eerder dan Ade overleed.
37734. Adriaen Bloem ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1500

Beschrijving:
Gegevens uit WK 118 fol.31 d.d. 1-3-1514.

Gehuwd met:


37735. Alijt Jansdr. - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1500

Beschrijving:

Alijt Jansdr. hertrouwde ong.1514 met Sijmon Piets, wonende in de Kerkstraat.
37744. Adriaen Gherijts Schilperoort ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1475
Geboorteplaats: Scheveningen
Datum van overlijden: (voor) 1548
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:

Adriaen en Trijntje hadden zeven kinderen. Van slechts drie van hen zijn de namen mij bekend:

1.Jacob , *Scheveningen 1500, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Maritge , x ong.1523 met Jacob Pieters (deze Jacob was rond 1523 schout van Catwijck)

3.Gerrit , reder

(bron voor kind 2 Maritge: Praaiberichten 2001-nr.2-blz.61 (Scheveningse en Katwijkse vermeldingen)
(bron voor kind 3 Gerrit: Praaiberichten 1988-nr.5)


Gehuwd met:


37745. Trijntje Jans Blooten - - - - ( - - Kind )

Datum van overlijden: (voor) 1548


37746. Thonis Willems - - - - ( - - Kind )

Gehuwd met:


37747. Katrijn Cornelisdr. - - - - ( - - Kind )37760. Jacob Ouwehandt ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1500
Geboorteplaats:


38776. Joost Adriaensz (van Strijen) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1530
Geboorteplaats: Dordrecht

Gehuwd met:


38777. Neeltje Wittensdr. - - - - ( - - Kind )39808. Gert ten Gussinckloe ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1498
Geboorteplaats: Lintelo

Beschrijving:

Gert woonde op Groot Gussincklo, een centraal gelegen landgoed van de buurtschap Lintelo. Het landgoed viel onder het hofgoed van Bredevoort.

Kinderen (bij een onbekende vrouw):

1.Henrick , * ong.1534, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Goeken , *Lintelo ong.1562, x1587 Geesken Koelwagen (* ong.1562)


Beroep:

landbouwer op Groot Gussincklo
39824. Gert ten Gussinckloe ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1498
Geboorteplaats: Lintelo

Beschrijving:

Gert woonde op Groot Gussincklo, een centraal gelegen landgoed van de buurtschap Lintelo. Het landgoed viel onder het hofgoed van Bredevoort.

Kinderen (bij een onbekende vrouw):

1.Henrick , * ong.1534, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Goeken , *Lintelo ong.1562, x1587 Geesken Koelwagen (* ong.1562)


Beroep:

landbouwer op Groot Gussincklo
39904. Gert ten Gussinckloe ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1498
Geboorteplaats: Lintelo

Beschrijving:

Gert woonde op Groot Gussincklo, een centraal gelegen landgoed van de buurtschap Lintelo. Het landgoed viel onder het hofgoed van Bredevoort.

Kinderen (bij een onbekende vrouw):

1.Henrick , * ong.1534, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Goeken , *Lintelo ong.1562, x1587 Geesken Koelwagen (* ong.1562)


Beroep:

landbouwer op Groot Gussincklo
39920. Gert ten Gussinckloe ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1498
Geboorteplaats: Lintelo

Beschrijving:

Gert woonde op Groot Gussincklo, een centraal gelegen landgoed van de buurtschap Lintelo. Het landgoed viel onder het hofgoed van Bredevoort.

Kinderen (bij een onbekende vrouw):

1.Henrick , * ong.1534, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Goeken , *Lintelo ong.1562, x1587 Geesken Koelwagen (* ong.1562)


Beroep:

landbouwer op Groot Gussincklo
40480. Dirk Treest ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1490

Beschrijving:

Dirk woonde te Stolwijk en trouwde rond 1515 met een onbekende vrouw.

Kinderen:

1.Dirk , *Stolwijk ong.1520, zie kwartierstaat, klik op kind

2.Cornelis , x ong.1550 met Lijsbeth Brants
40548. Dirck (Tromper) ( - - Kind )

Gehuwd met:


40549. Simonsdr. - - - - ( - - Kind )40550. Geerlof Dircksz - - - - ( Vader - - Kind )

Beschrijving:
Geerlof woonde in het Beijerse onder Stolwijk. Hij wordt vermeld in de 10e penning van 1553, 1556 en 156144530. Peter Goyaert Hendrick Pulskens ( Vader - Moeder - Kind )

Beschrijving:

Kinderen:

1. Lijsbeth, x Peter Denis Jan Reijnen, 6 kinderen

2. Barbara, zie kwartierstaat, klik op kind

3. Jenneken, x1) Cornelis Embrecht Jan Meeus, 5kinderen, x2) Pauwels Joost Herman van Heijst, 6 kinderen

4. Goijaert, x Marij Pauwels Pieter Meeus, 6 kinderen

5. Digna, x Jan Jacob Jan Costkens, 1 kind

6. Jacob, x Heijlwich Jan van Baest, 4 kinderen

 

Peter hertrouwde met Lijsbet Wouter Vermee, dochter van Wouter Vermee en Mechteld Peter Jan Meeus.


Gehuwd met:


44531. Claesken (Niklaske Peter) Spapen (die Paep) ( Vader - Moeder - Kind )49154. Ernst Krause ( - - Kind )49168. Henrich Broske ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1469
Geboorteplaats: Mengeringhausen
Datum van overlijden: (na) 1538
Overleden te: Mengeringhausen

Gehuwd met:


49169. Stryna - - - - ( - - Kind )

Datum van overlijden: 01/01/1546
Overleden te: Mengeringhausen


49176. Ludwig Bernhard (of Berndt) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1484
Geboorteplaats: Wolfhagen
Datum van overlijden: 01/01/1537
Overleden te: Wolfhagen

Beschrijving:
De naam van Ludwigs vrouw is onbekend49200. Jost Essekuchen (of Hauptmann) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1480
Geboorteplaats: Kassel
Begraven: 10/11/1566
Begraven te: Kassel

Extra info: Begraven te Kassel (Altstadt)

Gehuwd met:


49201. Elisabeth - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1498
Geboorteplaats: Kassel
Datum van overlijden: (na) 1550
Overleden te: Kassel


54144. Gijsbert Aernts van Geijtenbeek ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1475
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Gijsbert trouwde rond 1505 met een onbekende vrouw54168. Peter Adriaensz van Triest ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1488
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: (na) 1560

Beschrijving:
x NN54176. Aries (Andries) Heinen van Overeem ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1465

Beschrijving:

x NN

Van Andries en NN zijn 2 kinderen bekend: Heynrick (zie kwartierstaat, klik op kind) en Cozijn.
[ < Naar generatie 15 < ] [Home] [ > Naar generatie 17 > ]
© erichornstra.nl
Login