XOPQBNMKK [ < Naar generatie 14 < ] [Home] [ > Naar generatie 16 > ]

Generatie 15

16644. Bocke Hepkes Bruynsma ( Vader - Moeder - Kind - Zijblad)
Geboortedatum: (ongeveer) 1505
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1527
Datum van overlijden: 03/08/1572
Overleden te: Ypecolsga

Beschrijving:
Kinderen (zie zijblad voor aanvullende informatie over het gezin Bocke Hepkes-Ulck Anschkes): 1.Anschke , *mei 1530 † Leuven 1-10-1578, priester 2.Hepke , † na 1613, x1)Anschk Heerkes († 22-3-1588 ⃞Ypecolsga), dochter van Heerke Heerkes, 1 kind (Bocke), x2)? 1590 Sibbel Hayes, 2 kinderen (Haye en Anne) 3.Minne , boer, *Ypecolsga † voor 1606, xAtke Pieters Lolckema († na 1618), dochter van Pieter Tjallings Lolckema, 1 kind (Pybe) 4.Hans , boer, *Ypecolsga † voor 1586, xNN, 1 kind (Hans) 5.Ede , † voor 1584, xEepck Doekes († voorjaar 1585) 6.Anschke , *Ypecolsga, zie kwartierstaat, klik op K

Beroep:
boer te Ypecolsga

Gehuwd met:


16645. Ulck (Wlck) Anschkes - - - - ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1510
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1527
Datum van overlijden: 18/08/1583
Overleden te: Ypecolsga
Begraven te: Ypecolsga


18816. Pieter Heynricks Tael ( Vader - Moeder - Kind - Zijblad)
Geboortedatum: (ongeveer) 1534
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1559
Begraven: 08/06/1602
Begraven te: Scheveningen

Beschrijving:
Pieter hertrouwde in 1596 met Maritgen Adriaensdr. van Houtwijck

Beroep:
backer

Gehuwd met:


18817. Alijt Jans - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1534
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1559
Datum van overlijden: (voor) 1594
Overleden te: Scheveningen


18820. Cornelis Jacobs Schilperoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1537
Geboorteplaats: Scheveningen
Datum van overlijden: 31/12/1586
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Jacob , *1560 2.Maritge , *1563 3.Gerrit , *1565, zie kwartierstaat, klik op K 4.G(.....)? , * 1567 5.Jannetje , *1569 (bron: Praaiberichten 1988-1-blz.3)

Beroep:
lijndraaier

Gehuwd met:


18821. Corsgen Jorisdr. Oosterbaan ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1540
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: (na) 1619

Overleden na april 161918822. Wouter Jansz Bom ( - - Kind )

Datum van overlijden: (voor) 1589
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:
Volgens een aantekening op blz.25 van het boek `De Oude Kerk` (G. `t Hart) was Wouter kerkmeester. Hij hertrouwde met Trijn Dircxdr., weduwe van Michiel Cornelis. Praaibericht 1988 blz.34 citeert het hypotheekregister van Den Haag: op 25 mei 1573 Adriaen Koenen van Scilperoort en Apollonia Koenen, wed. Cornelis Eeuwouts jonge Langevelt vrijwaren Wouter Jansz Snijder (=Bom) i.v.m. een aan deze verkocht huis en geven daarvoor hypotheek op een huis van de Korendijck.

Gehuwd met:


18823. Leuntje Arentsdr. - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Datum van overlijden: 21/05/1576
Overleden te: Scheveningen


18832. Floris Claes de Wit ( - - Kind )

Beschrijving:
Floris is waarschijnlijk de vader van Leendert Floris (klik op K), maar een hard bewijs ontbreekt. Floris Claes wordt vermeld i.v.m. de 10e penning (Scheveningen 1543 en 1553), hij bezat een huis aan de oostzijde van de Weststraat (1556, 1561-1565) dat getroffen werd door de Allerheiligenvloed (1570). Misschien heeft Floris naast Leendert een tweede zoon: Jan. Die wordt althans opgevoerd in een document in de Knoester-collectie.18836. Jan Cornelis Dogger(s) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1545
Geboorteplaats:
Begraven: 01/01/1603
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Bergaven te Scheveningen (Oude Kerk, graf 34) 1603

Beschrijving:
Kinderen: 1.Walich , zie kwartierstaat, klik op K 2.Jaapje (Jobje) , * ?1580 +1622, x ?1602 Aelbrecht Cornelis (* ?1578 † voor 1627, viskoper) kind: Jan (1602-1664, x Claertje Jans) 3.Dirck , † Scheveningen 1593 of 1594, x Maritge Pietersdr. Kinderen; Ada (* ?1587), Pieter (?1589), Adriaentgen (?1590) en Dirckgen (?1593) Jans grafschrift in de Oude Kerk luidt: HIER.LEIT.BEGRAVEN IAN.CORNELIS.Z.ALIAS.IAN.DOCHERE ANNO 1603 (graf 34 82x42 cm, voorzien van huismerk). G.`t Hart voegt in zijn boek `De Oude Kerk` het volgende commentaar toe: `Zijn huismerk stamt overeen met `Jan Cornelis Doggers merk`(zie Weesk. arch. nr. 130, fol XXIII). Hij assisteert 2 Oct. 1599 Oth Jacobsz (die op die datum als weduwnaar van Neeltgen Huybrechts bewijzinge wil doen aan zijn 6 onmondige kinderen). In 1588 is Jan Dogger kerkmeester van Scheveningen, tesamen met Jan Adriaensz Houck, Huybrecht Thonisz en Dirck Jansz. (Arch. Kerkmeesters van Scheveningen, nr. 2 rek. 1588). Tot 1600 bleef hij met onderbrekingen kerkmeester. Volgens het Kohier van de 10e penning uit 1561 woonde hij toen aan de oostzijde van de Weststraat. 10 oktober 1566 werd, wegens het overlijden van de weduwe Ade Adriaensdr., gehuwd geweest met Walich Diricksz., een gedeelte van haar boedel verkocht, die niet deelbaar was (oud Archief der gemeente `s-Gravenhage 1313-1815 6311). Dan worden 5 erfgenamen genoemd, onder wie Jan Doggersz. stuurman, een zoon van Ade Adriaensdr. Circa 1594 blijkt Jan Cornelis Doggers zoons te hebben verloren, nl. Walich Jansz en Dirck Jans (weesk. arch. nr.130, fol. XXIII, XXIIII).` `t Hart beschrijft dan de samenstelling van de gezinnen van Walich en Dirck. De naam Dogger(s) komen we in de Oude Kerk nogmaals tegen. 7 aug. 1652 wordt in de kerk begraven `een Cagenair uyt de Hage van Jan Doggers volck`.

Beroep:
stuurman

Gehuwd met:


18837. Maritge Dircks - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1550
Geboorteplaats:


18864. Heyndrick Tael ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1510
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1530
Gehuwd te: Scheveningen
Datum van overlijden: 11/03/1565
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:

Op 26-4-1561 is Heynrick eigenaar van een huis in de Kerckstraat. Op 12-7-1565 verkoopt zijn weduwe dit huis: transport nr. 1084 'Getransporteerd door Swaentge Claesdr. weduwe van mr. Heynrick Tael aan Pieter Heynricks Tael, haar saligen man's soon een huijs en erff in de straet streckende Westwaerts van de Kerck nae de Weststraet toe. Koopprijs: Een schuldbrief van 412 Carolus guldens. Dit perceel is belast met 4 Ponden Hollands 's jaers, toekomende Ariaentge Dircx...Falijbagijn...te Delft.'
Swaentge koopt kort daarop een ander huis: transport 18-5-1566 nr.1191: 'Getransporteerd door Lijsbeth, mr. Adriaens weduwe, woonende op Scheveningen aan Swaentge Claesdr. een huijs ende erff, gelegen in de Toorenstraet. Koopprijs: 40 Ponden Vlaams'. In een transport van 10-6-1577 staat dat aan de erfgenamen van Swaentge 213 pond als rente moet worden betaald.


Beroep:

schoolmeester, barbier, chirurgijn, herbergier


Gehuwd met:


18865. Swaentge Claesdr. - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1501
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1530
Gehuwd te: Scheveningen
Datum van overlijden: (voor) 1577
Overleden te: Scheveningen


18866. Jan Jans - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1533
Datum van overlijden: (ongeveer) 1541

Beschrijving:
Jan Jans was afkomstig uit Crimpen (weesk. 121 fol.40).

Gehuwd met:


18867. Maritge Alijt Adriaens de Waerts (alias Timmermans) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1502

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1533

Beschrijving:
Marijtje trouwde eerder rond 1525 met de timmerman Cornelis Cornelis (weesk. 120 fol.54). Er zijn twee kinderen uit dat eerste huwelijk: Adriaen Cornelis (Bloem) *1525 (weesk 123, fol.19) en Marijtge Cornelisdr. *1530 (gegevens ontleend aan Praaiberichten 2000-2-blz.60)18872. Jacob Adriaens Schilperoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1500
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1528
Datum van overlijden: (voor) 1540
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:
Jacob trouwde eerder rond 1524 met Maritge Gijsbrechtsdr.

Beroep:
reder, samen met broer Gerrit

Gehuwd met:


18873. Jannetje Mattheusdr. - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1528
Datum van overlijden: (ongeveer) 1540
Overleden te:

Beschrijving:
Jannetje hertrouwde na de dood van Jacob. Zij overleed rond 1540 als vrouw van Lenaert Jacopsz.18874. Joris Adriaens Ottesz. - - - - ( - - Kind )

Datum van overlijden: 17/05/1572

Beschrijving:

De periode van overlijden valt af te leiden uit de verkoop op bovenstaande datum van een visboe en droogtuin in de Weststraat.

Tot de erven behoorden:

- Jannetje Jorisdr. Zij trouwde Jan Vincents, waaruit uit zoon Cent Jans gehuwd met Ariaentje Cornelis. Laatstgenoemd echtpaar had een zoon Jan Cente Oosterbaan.

- Corsge Jorisdr. Oosterbaan , xCornelis Jacobs (Schilperoort), zie kwartierstaat, klik op kind

- Jannetje Jans, xJacob Jacobs uit Delft

- Jannetje Jans, xJacob Leenderts (bron: Praaiberichten 1988-nr.1-blz.3) Op grond van bovenstaande valt aan te nemen dat Jannetje Jorisdr. een zus van Corsge is.


Beroep:

deurwaarder (?)


Gehuwd met:


18875. Niesgen Cornelis - - - - ( - - Kind )18878. Aernt Pieters - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:

Nog uit te zoeken: op het internet is een afwijkende theorie te vinden over dit echtpaar. Dochter Leuntje Arents zou volgens members.chello.nl/~e.vanoorschot1/tvo/tvo_0068.htm#BM671 andere ouders hebben. De vader zou Adriaen Cornelisz de Jagher (* ong.1518 † begin 1589) moeten zijn. Hij was getrouwd met Jannetje Jacob van Schilperoort (* ong.1518 † 1588 of 1589). Zij moet dan weer de dochter zijn van Jacob Symons en Pleuntje Huberts.


Gehuwd met:


18879. Maritge Willems - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Nog uit te zoeken: in hypotheekakte WK 128 fol.8 schijnt iets te staan vermeld over echtelijke uitspattingen van deze Maritge.18880. Arie (Aerjaen) Jacobsz Ouwehandt ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1530
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: (voor) 1600

Beroep:
zeevarende19376. Adriaen Adriaens Brieff (de Man) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1555
Geboorteplaats: Ridderkerk
Huwelijksdatum: 02/11/1581
Gehuwd te: Ridderkerk
Datum van overlijden: (kortvoor) 21/05/1605
Overleden te: s Gravendeel

Beschrijving:
Adriaen heeft vermoedelijk aan de bedijking van `s-Gravendeel meegewerkt en heet in 1585 Adriaen Adriaensz Brieff. Hij heeft blijkens een akte uit 1607 een broer Pieter, wonende te Ridderkerk. Adriaen en Barber vestigden zich waarschijnlijk rond 1593 te `s-Gravendeel en bezaten daar een huis aan de Zuid-Voorstraat. Over het overlijden van Adriaen bestaat de volgende notitie: 21-5-1605: `Cornelis Jans Bos, onsen inwoonder, omtrent 25 jaar, verklaart op verzoek van Barbara Ingens, weduwe van Adriaan Ariens Man, dat hij ontboden is geweest bij voornoemde Arien Man op sijn dootbedde leggende`. Kinderen: 1.Maritgen Man , ~Ridderkerk 7-7-1985 † na 1-2-1646 x voor 29-8-1637 Willem Claessen 2.Ariaentje de Man , *Ridderkerk ?1590 † `s-Gravendeel voor 15-3-1638 3.Arijen de Man , *`s-Gravendeel ?1591, zie kwartierstaat, klik op K 4.Martijntge Man , † na 1-2-1646, xWillem Cleijsz (+voor 8-5-1645) 5.Joost Man * ?1592 (bron: http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk)

Gehuwd met:


19377. Barber Ingens van Crimpen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1558
Geboorteplaats: Ridderkerk
Huwelijksdatum: 02/11/1581
Gehuwd te: Ridderkerk
Datum van overlijden: (kortvoor) 29/08/1607
Overleden te: s Gravendeel

Beschrijving:
Barber is een zus van Dirk Ingens die in 1607 in Oud-Beijerland woont19388. Jan Joosten van Strijen ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 07/02/1588
Gehuwd te: Dordrecht
Datum van overlijden: (ongeveer) 1631
Overleden te: Strijen

Beschrijving:
Jan en Jopgen bewonen in 1598 Willigenbosch (buiten Dordrecht). Jan is eigenaar van een korenmolen in Strijen. Tussen 1589 en 1629 wordt hij meermalen vermeld als schepen van Strijen. Daarnaast vervult hij tal van andere functies: o.a. burgemeester (1598/1599), Heilige-Geestmeester (1602), stedehouder van Strijen (1619), waarsman en dijkgraaf. Jan zegelt als schepen van Strijen met een wapen dat een adelaar vertoont (de schildhouder is een griffioen). Op de grafsteen in de kerk van Strijen staat: Jan Joosten....dijckgraef van de oude clem....sterf en zijn huisvrouw Jobje Adryaens sterf den....1626. In het midden een uitgesleten alliantiewapen. Kinderen: 1.Jan , *St.-Anthoniepolder ?1590 † St.-Anthoniepolder 21-3-1677, secretaris van St.-Anthoniepolder, x1)1630 Pietertje Pieters van der Schoor (*Klaaswaal ?1605 † St.-Anthoniepolder 11-7-1658, dochter van Pieter Corstiaens van der Schoor en Lijntje Pieters Cranedonk), 5 kinderen, x2)na 1658 Grietje Jacobs van Heissen 2.Zebedeus , zie kwartierstaat, klik op K 3.Neeltje , † Strijen voor 19-6-1630, x voor 1610 Adries Bastiaensz Verweel (* ?1575, landbouwer, schepen, buurmeester van Strijen, waarsman, zoon van Bastiaen Arien Andriesz en Byateris Ingensdr), 3 kinderen

Beroep:
schipper op Dordrecht, steenbakker, landbouwer

Gehuwd met:


19389. Jopgen Ariensdr. - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 07/02/1588
Gehuwd te: Dordrecht
Datum van overlijden: (ongeveer) 1626

Beschrijving:
Jopgen trouwde eerder (voor 1580) met Pieter Joosten, buurmeester van Strijen (1585).19390. Gijsbert Ariensz - - - - ( - - Kind )

Gehuwd met:


19391. Jaapje Arijensdr. - - - - ( - - Kind )19904. Henrick ten Gussinckloe ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1534

Gehuwd met:


19905. Maria Hondorp ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1544
Geboorteplaats:


19912. Henrick ten Gussinckloe ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1534

Gehuwd met:


19913. Maria Hondorp ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1544
Geboorteplaats:


19952. Henrick ten Gussinckloe ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1534

Gehuwd met:


19953. Maria Hondorp ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1544
Geboorteplaats:


19960. Henrick ten Gussinckloe ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1534

Gehuwd met:


19961. Maria Hondorp ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1544
Geboorteplaats:


20240. Dirk Dirks Treest ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1520
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Dirk woonde te Stolwijk en huwde ? 1545 met een onbekende vrouw20244. Leonard Ellertsz - - - - ( - - Kind )

Datum van overlijden: 13/04/1579
Overleden te: Stolwijk

Gehuwd met:


20245. Ingetje - - - - ( - - Kind )20272. Andries Cornelisz - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1515
Geboorteplaats: Berkenwoude
Datum van overlijden: (na) 1561
Overleden te: Berkenwoude

Beschrijving:
Andries woonde te Berkenwoude. Hij heeft manslag begaan (1537), wordt vermeld in de 10e penning (1533, 1542, 1561) en is gezworene in 1561

Gehuwd met:


20273. Lijsbeth Dirks - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1520
Geboorteplaats: Berkenwoude
Overleden te: Berkenwoude


20274. Dirk Dirksz Tromper ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1530
Geboorteplaats: Stolwijk-Benedenheul
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1550
Gehuwd te: Stolwijk
Datum van overlijden: (voor) 1602

Beschrijving:
Dirck woont in Stolwijk. Zijn naam wordt vermeld in de 10e penning (1557, 1561). Hij testeert met zijn vrouw te Leiden (15-8-1577). Dirk is eigenaar van land in het Beijersche onder Stolwijk. Hij is in 1559 kerkmeester te Berkenwoude. Kinderen: 1.NN , *Stolwijk ?1550, zie kwartierstaat, klik op K 2.Simon , * ?1555, x ?1580 Trijntje Pauwels (dochter van Pauwel Teunisz), 6 kinderen 3.Claas , * ?1555, x1) ?1580 Lijntje Ariens (*Stolwijk, dochter van Arie Geerlofs), kind: Leentje, x2) ?1590 Fijgje Cornelisdr (*Stolwijk, dochter van Cornelis Jans), 7 kinderen 4.Marrigje , x ?1600 Dirk Willems

Gehuwd met:


20275. Marijtgen Geerlofs - - - - ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1530
Geboorteplaats: Stolwijk
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1550
Gehuwd te: Stolwijk
Datum van overlijden: (na) 1602
Overleden te: Stolwijk


20482. Peter Gijsbert Lonis van de Coevering ( - - Kind )

Gehuwd met:


20483. Genoveva van Breugel ( - - Kind )20484. Sijmon Willemss - - - - ( - - Kind )22264. Denijs (Dionys Laureijs) Colen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1596
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1570

Beschrijving:
Denijs en Barbara woonden te Tilburg (Heikant) Kinderen: Laurens, * ong. 1570, zie kwartierstaat, klik op K Barbara, * ong. 1574 † Tilburg 27-7-1620, x voor 10-5-1595 met Phocas Jan Gherit van Aelborch, 4 kinderen Jan, * ong. 1575, koopman in wol te Zierikzee Denijs hertrouwde (ong. 1590) met Ida Jan Wouters van Goirle, bij wie hij de kinderen Wouter, Machtelt en Heijliger kreeg.

Gehuwd met:


22265. Barbara Peter Goijaert Pulskens ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1570
Datum van overlijden: (voor) 1595


22266. Jan Adriaen Smolders ( - - Kind )

Gehuwd met:


22267. Jenneken Jan Peter Smitten ( - - Kind )23618. Peter Gijsbert Lonis van de Coevering ( - - Kind )

Gehuwd met:


23619. Genoveva van Breugel ( - - Kind )23620. Sijmon Willemss - - - - ( - - Kind )24386. Peter Gijsbert Lonis van de Coevering ( - - Kind )

Gehuwd met:


24387. Genoveva van Breugel ( - - Kind )24388. Sijmon Willemss - - - - ( - - Kind )24576. Ludwig Boddecker ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1518
Geboorteplaats: Wolfhagen
Datum van overlijden: 16/01/1596
Overleden te: Wolfhagen

Beschrijving:
Ludwig had als huisnaam Osting, als bijnaam Katernauge of Katernaw. Hij bezat verschillende landgrafelijke lenen en een boerderij in Rhena, die overging naar zijn zoon Georg, predikant te Breuna. Ludwigs vrouw heette Anna, maar in een oorkonde van 1550 wordt een echtgenote Catharina opgevoerd. Is er sprake van een tweede huwelijk?? Ludwig en Anna hadden 4 kinderen: 1.Hermann , predikant te Ehringen (1571-na 1597). Hij had een zoon Elias die hem in Ehringen als predikant opvolgde tot 1618. 2.Otto , predikant te Breuna (1570-1582) 3.Kurt , erft de huisnaam Osting van zijn vader. Zoon: Johannes. Nakomelingen van deze tak wonen onder de naam Bottger nog steeds in Wolfhagen. 4.Georg , zoon in deze kwartierstaat, klik K

Beroep:
raadsheer (1548), burgemeester (1582)

Gehuwd met:


24577. Anna Cruse ( Vader - - Kind )

Datum van overlijden: 10/09/1599
Overleden te: Wolfhagen

Beschrijving:
Anna had de bijnaam `die Katernawin im Hospital`.24584. Werner Broske ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1495
Geboorteplaats: Mengeringhausen
Datum van overlijden: 01/01/1575
Overleden te: Balhorn

Beschrijving:
De naam van Werners vrouw is onbekend24588. Johann Berndt ( Vader - - Kind )

Beschrijving:
Johann trouwde tweemaal. De moeder van zoon Johannes (zie kwartierstaat, klik K) is onbekend. Johann hertrouwde in Wolfhagen (9-2-1576) met Trina (*Wolfhagen ?1555, † Wolfhagen 26-4-1600)24590. Hans Heupt ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1510
Geboorteplaats: Wolfhagen
Begraven: 09/07/1589
Begraven te: Wolfhagen

Gehuwd met:


24591. mevr. Heupt ( - - Kind )

Begraven: 12/03/1584
Begraven te: Wolfhagen


24600. Johannes Capito (Essekuchen) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1520
Geboorteplaats: Kassel
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1559
Begraven: 03/09/1576
Begraven te: Wolfhagen

Beschrijving:
Kinderen van Johannes en zijn vrouw: 1.Jacob , *Wolfhagen ?1560, zie kw.staat, K) 2.Elisabeth , *Wolfhagen ?1563, ⃞Muhlhausen 15-8-1605, x1)Wolfhagen 13-4-1580 Johannes Limberg, x2)Muhlhausen 5-6-1601 Henrich Ebersbach 3.Agnes , *Wolfhagen ? 1565 4.Hermann , *Wolfhagen ? 1568 5.Georg , *Wolfhagen ? 1570, ? na 1616, xWolfhagen 19-5-1600 Elisabeth Poppenheger, 3 kinderen 6.Maria , *Wolfhagen ? 1573, x Balhorn met NN Gerhard, 1 kind 7.Henrich , ~Wolfhagen 11-2-1576, ⃞Wolfhagen 1-4-1576

Gehuwd met:


24601. mevr. Capito (Essekuchen) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1538
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1559
Begraven: 31/03/1601
Begraven te: Wolfhagen


27072. Aernt Gijsberts van Geijtenbeek ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1510
Geboorteplaats: Scherpenzeel

Beschrijving:
Aernt trouwde ?1545 met een onbekende vrouw27080. Cornelis Rijcksz van Blotenburg ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1508
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: (na) 1542


27084. Adriaan van Triest ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1527
Geboorteplaats: Woudenberg
Datum van overlijden: 01/01/1586
Overleden te: Woudenberg

Beroep:
herbergier, schout27088. Heynrick Andriesz van Overeem ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1495
Geboorteplaats: Renswoude

Beschrijving:
Gegoed 1536 te Renswoude, evenals zijn broer Cozijn. Heynrick had in 1536 8 morgen land in Renswoude. Heynrick en NN hadden de zonen: Theunis, Heijnrick, Cornelis, Arris en Frans (zie kwartierstaat, klik op K). Waarschijnlijk waren er ook diverse dochters.27090. Frans Hendricksz - - - - ( - - Kind )28416. Andreas Winsemius ( - - Kind )

Beschrijving:

Waarschijnlijk geboren te Winsum, Friesland. Stamvader van de familie Wins(h)emius. Zijn voorouderschap is niet overtuigend bewezen.


Beroep:

notaris te Franeker rond 1565
[ < Naar generatie 14 < ] [Home] [ > Naar generatie 16 > ]
© erichornstra.nl
Login