XOPQBNMKK [ < Naar generatie 13 < ] [Home] [ > Naar generatie 15 > ]

Generatie 14

8320. Tiepcke Pals - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Tiepcke kreeg vier kinderen bij een onbekende vrouw: 1.Eelcke , * ?1575, zie kwartierstaat, klik op K 2.Walle , x Rinck Hoyte, dochter van Hoyte Eegs 3.Hylck , † Ypecolsga 25-5-1620 xHans Hanses Bruynsma (eigenerfd boer te Ypecolsga, *1560 † Ypecolsga 17-12-1615, zoon van Hans Bockes en NN) 4.Simen8322. Anschke Bockes Bruynsma ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1552
Geboorteplaats: Ypecolsga
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1575
Datum van overlijden: (na) 1625

Beschrijving:
Kinderen: 1.Hetske , *Ypecolsga, xEelcke Tiepkes, zie kwartierstaat, klik op K 2.Jantsen , *Ypecolsga, x gerecht Wonseradeel 6-2-1608 Tjerk Ockes, *Tjerkwerd, zoon van Ocke Johansz en Dirckien Eeckdr. Wabbez 3.Bocke , *Ypecolsga +Ypecolsga ?1622 4.Ulck , *Ypecolsga, x Ocke Hoytes, boer te Idzega (1618) en Heeg (1622), zoon van Hoyte Ockes en Trijntje Harmens 5.Jouck , *Ypecolsga, x gerecht Wonseradeel 19-10-1608 Heere Jaens, *Idzegahuizen, zoon van Jaen Heeres Anschke hertrouwde voor 1619 met Liewk Bontes, waarschijnlijk de dochter van Bonte Jelles. Uit deze tweede relatie zijn geen kinderen bekend. Op 17-12-1600 zijn Anschke Bockes en Hans Hansen gedaagden in een proces voor het gerecht van Gaasterland. Het gaat over 26 pm grasland die zij een jaar eerder van Sybolt Syuerts in gebruik hadden gekregen.

Beroep:
boer

Gehuwd met:


8323. Thoenis Reins - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1575


8738. Fetse Gosseszn. - - - - ( - - Kind )

Gehuwd met:


8739. Berber Auckedr. - - - - ( - - Kind )9360. Jan Korving ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1530
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Was rooms-katholiek, maar stapte waarschijnlijk over naar het protestantse geloof9408. Heyndrick Pieters Taal ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1569
Geboorteplaats: Scheveningen
Datum van overlijden: 30/07/1603
Overleden te: Scheveningen

Beroep:
zeeman9410. Gerrit Cornelis Schilperoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1565
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: 04/07/1589
Begraven: 19/02/1644
Begraven te: Scheveningen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Claertje , * Scheveningen 1594, zie kwartierstaat, klik op K 2.Leuntje , x Cornelis Pietersz van der Meer (* ?1590 +Scheveningen 4-10-1656, timmerman, kerkmeester), kinderen: Apolonia, Maertje en Catharina 3.Cornelis (Corsgen) , + 4-12-1684, x1) Neeltje Cornelis de Jager, x2) NN 4.Wouter , x NN, dochter: Maertje (+5-10-1701) 5.Ermpge , x NN, dochter: Maartje Abrahams 6.Maertje , + na 3-4-1663, x Cornelis Jeroenen, dochter: Jannetje

Beroep:
stierman (1592), lijndraaier (1603)

Gehuwd met:


9411. Maritge Woutersdr. Bom ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1564
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: 04/07/1589
Datum van overlijden: 01/01/1602
Overleden te: Scheveningen
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begraven te Scheveningen, Oude Kerk, graf G609416. Leendert Floris de Wit ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1565
Geboorteplaats:
Begraven: 17/05/1658
Begraven te: Scheveningen

Beschrijving:
Kinderen (bij een onbekende vrouw): 1.Gerbrant , zie kwartierstaat, klik op K 2.Floris , + 1653, regent van het gasthuis (1649), schepen (1654), x NN, kinderen: Leendert, Trijntje en Leuntje 3.Willem , + 29-11-1665, x NN, kinderen: Leendert, Maertie en Aeltie9418. Walich Jans Dogger ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1589
Datum van overlijden: 01/01/1594
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Arie(n) , *Scheveningen ?1589, zie kwartierstaat, klik op K 2.Jacob , *Scheveningen ?1589, was op 20-5-1594 reeds overleden 3.Waligchgen , *Scheveningen ?1593 (bron G. `t Hart: De Oude Kerk van Scheveningen (1960), met verwijzing naar Weeskamer Arch. nr. 130 fol 23/24)

Gehuwd met:


9419. Arie Jacobsdr. - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1589


9432. Pieter Heynricks Tael ( Vader - Moeder - Kind - Zijblad)
Geboortedatum: (ongeveer) 1534
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1559
Begraven: 08/06/1602
Begraven te: Scheveningen

Beschrijving:
Pieter hertrouwde in 1596 met Maritgen Adriaensdr. van Houtwijck

Beroep:
backer

Gehuwd met:


9433. Alijt Jans - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1534
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1559
Datum van overlijden: (voor) 1594
Overleden te: Scheveningen


9436. Cornelis Jacobs Schilperoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1537
Geboorteplaats: Scheveningen
Datum van overlijden: 31/12/1586
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Jacob , *1560 2.Maritge , *1563 3.Gerrit , *1565, zie kwartierstaat, klik op K 4.G(.....)? , * 1567 5.Jannetje , *1569 (bron: Praaiberichten 1988-1-blz.3)

Beroep:
lijndraaier

Gehuwd met:


9437. Corsgen Jorisdr. Oosterbaan ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1540
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: (na) 1619

Overleden na april 16199438. Wouter Jansz Bom ( - - Kind )

Datum van overlijden: (voor) 1589
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:
Volgens een aantekening op blz.25 van het boek `De Oude Kerk` (G. `t Hart) was Wouter kerkmeester. Hij hertrouwde met Trijn Dircxdr., weduwe van Michiel Cornelis. Praaibericht 1988 blz.34 citeert het hypotheekregister van Den Haag: op 25 mei 1573 Adriaen Koenen van Scilperoort en Apollonia Koenen, wed. Cornelis Eeuwouts jonge Langevelt vrijwaren Wouter Jansz Snijder (=Bom) i.v.m. een aan deze verkocht huis en geven daarvoor hypotheek op een huis van de Korendijck.

Gehuwd met:


9439. Leuntje Arentsdr. - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Datum van overlijden: 21/05/1576
Overleden te: Scheveningen


9440. Arie Ariesz Ouwehandt ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1550
Geboorteplaats: Katwijk
Datum van overlijden: (voor) 1598
Overleden te: Katwijk

Beschrijving:
Kinderen (bij een onbekende vrouw): 1.Jacob , * Katwijk ?1575, + Katwijk aan Zee 6-12-1639, x Niesje Dirksdr. (* ?1580) 2.Dirck , x Aechte Reijnsdr. 2.Lenaert , * ?1582, zie kwartierstaat, klik op K Jacob en Dirck komen in 1599 voor op de lijst van weerbare mannen van Rijnland.9688. Arijen Ariens de Man ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1591
Geboorteplaats: s Gravendeel
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1615
Ondertrouw: 01/01/1615

Datum van het huwelijk en ondertrouw rond 1615.

Datum van overlijden: (voor) 1646
Overleden te: s Gravendeel

Beschrijving:
Arijen woonde in de Rijkestraat (noordzijde) te `s-Gravendeel. Kinderen: 1.Arijen , *`s-Gravendeel ?1616, zie kwartierstaat, klik op K 2.Neeltje , *`s-Gravendeel ?1625 +na 23-2-1653

Gehuwd met:


9689. Neeltje Jorisdr. - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1591
Geboorteplaats: s Gravendeel
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1615
Ondertrouw: 01/01/1615

Datum van het huwelijk en ondertrouw rond 1615.

Datum van overlijden: (voor) 1646
Overleden te: s Gravendeel

Beschrijving:
De ouders van Neeltje zijn onbekend, wel is zeker dat zij twee zussen had: Marigje Joris en Jobie Joris9690. Jan Arijens Knoeijer ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1586
Geboorteplaats: Puttershoek

Beschrijving:
Kinderen: 1.Neeltgen , *Puttershoek ?1616, zie kwartierstaat, klik op K 2.Arie , x Aaltje Hendriksdr. Post (kind: Lijntje, ~Puttershoek 29-4-1639 +Puttershoek voor 1677)

Gehuwd met:


9691. Ariaentje Ariensdr. - - - - ( - - Kind )
Geboorteplaats: Puttershoek


9692. Cornelis Hertogh ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1580
Geboorteplaats: s Gravendeel
Overleden te: s Gravendeel


9694. Zebedeus Jansz van Strijen ( Vader - Moeder - Kind )

Datum van overlijden: (voor) 1636
Overleden te: Strijen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Jaapje , * ?1615, zie kwartierstaat, klik op k 2.Jan , *Strijen ?1625 + voor 1687, schepen, winkelier, kerkmeester en ouderling, xDordrecht 21-1-1653 Maeijcken Koenen in `t Velt (*1629 +`s-Gravendeel 3-12-1700, dochter van Coenraad Pieters in `t Veld en Wijntje Ariensdr Hordijck), 6 kinderen

Gehuwd met:


9695. Barbara Gijsbertsdr. - - - - ( Vader - Moeder - Kind )

Datum van overlijden: (voor) 1636


9696. Frans van Helden ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1530
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Kinderen: 1.Cornelis , * ?1560 2.Lenaert (Leendert), * ?1570, zie kwartierstaat, klik op K 3.Jan , * ?1580, x Jenneke Jansdr. de Cock (uit Wijk)9700. Herman de Ruijter ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1545
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: (voor) 1579

Gehuwd met:


9701. Elisabeth - - - - ( - - Kind )9952. Wilhelm ten Gussincklo ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1570
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Kinderen: 1.Henric , * ?1592, zie kwartierstaat, klik op K bij 9956/9957 of 9980/9981 2.Geert , * ?1592, zie kwartierstaat, klik op K bij 9952/9953 of 9976/9977

Gehuwd met:


9953. Dersken Mennekink ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 15669956. Wilhelm ten Gussincklo ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1570
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Kinderen: 1.Henric , * ?1592, zie kwartierstaat, klik op K bij 9956/9957 of 9980/9981 2.Geert , * ?1592, zie kwartierstaat, klik op K bij 9952/9953 of 9976/9977

Gehuwd met:


9957. Dersken Mennekink ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 15669976. Wilhelm ten Gussincklo ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1570
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Kinderen: 1.Henric , * ?1592, zie kwartierstaat, klik op K bij 9956/9957 of 9980/9981 2.Geert , * ?1592, zie kwartierstaat, klik op K bij 9952/9953 of 9976/9977

Gehuwd met:


9977. Dersken Mennekink ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 15669980. Wilhelm ten Gussincklo ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1570
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Kinderen: 1.Henric , * ?1592, zie kwartierstaat, klik op K bij 9956/9957 of 9980/9981 2.Geert , * ?1592, zie kwartierstaat, klik op K bij 9952/9953 of 9976/9977

Gehuwd met:


9981. Dersken Mennekink ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 156610120. Jan Dirks Treest ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1550
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1575

Beschrijving:
Jan Dirks woonde te Stolwijk. Kinderen: 1.Dirk , * ?1580, zie kwartierstaat, klik op K , x ?1600 Maarten Jacobs uit Schiedam 3.Liedewijntje , * ?1590 4.Idigje , x ?1615 Cornelis Pieters (* ?1590, wonend te Stolwijk), 5 kinderen

Gehuwd met:


10121. Marrigje Ariens (Waddingsveen) (Wensveen) ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1575


10122. Jan Leenderts Deecken ( Vader - Moeder - Kind )

Datum van overlijden: (na) 1609

Beschrijving:
Kinderen: 1.Swaantje , * ?1580 + voor 1624, x ?1610 Cors Jacobse (* ?1580 + na 1639). Kind: Claas 2.Ingetje , zie kwartierstaat, klik op K

Gehuwd met:


10123. Neeltje Jans - - - - ( - - Kind )10136. Wouter Andriesz - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1545
Geboorteplaats: Berkenwoude
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1570
Gehuwd te: Stolwijk
Datum van overlijden: 01/01/1625
Overleden te: Berkenwoude

Beschrijving:
Wouter woonde in Berkenwoude en pachtte er het schoutsambt in 1602. Kinderen: 1.Dirk , *Berkenwoude 1580, zie kwartierstaat, klik op K 2.Geertje , x ?1590 Gerrit Cornelisz Donck 3.Lijsbeth , x ?1600 Jop Damen, 3 kinderen 4.Leentje , *Stolwijk ?1585 + voor 1633, x ?1610 Brant Jans Pronck (* ?1580, + tussen 1627 en 1633, zoon van Jan Brantsz Pronck en Lijsbeth Dirck Pauwendr), 3 kinderen Wouter hertrouwde op 15-2-1612 te Stolwijk met Trijntje Gerritsdr.

Beroep:
schout van Berkenwoude (periode 1602-1612)

Gehuwd met:


10137. (????) Dirks Tromper ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1550
Geboorteplaats: Stolwijk
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1570
Gehuwd te: Stolwijk
Datum van overlijden: (voor) 1612


10142. Pleun Claesz - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Pleun woonde in Lekkerkerk

Gehuwd met:


10143. Nelleke Kuijnen - - - - ( - - Kind )10240. Dirck Matijsse van der Santvoirt (Sandvoert) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1540
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 04/09/1574
Datum van overlijden: (ongeveer) 1614

Overleden tussen febr. 1611 en juli 1614

Beschrijving:
Kinderen: 1. Petrus , *Sint-Oedenrode ong. 1575 + na 1615, priester, kanunnik in Antwerpen 2. Godefridus , *Sint-Oedenrode 10-6-1577 +Antwerpen 1640, priester, kanunnik in Antwerpen 3. Maria * ca. 1580 + voor 1641, x ong. 1600 Willem Hendrik Jan Geerlincx der Kinderen 4. Genoveva * ca. 1580 +'s Hertogenbosch 21-1-1624 5. Mathijs , zie kwartierstaat, klik op K 6. Christina + voor 1641, x Hendrik Mathijs Vogels, 7 kinderen 7. Heijlwich + voor 1614, x Willem Frans Willems (zoon: Willem) 8. Johanna (Jenneke) + voor 1614, x Willem Jan Rutten Cluijtmans, (zoon: Mathijs) 9. Gijsbrecht + vermoedelijk in 1616 10. Elisabeth (Lijsken) + na 1615, x Lambert Jacops van de Velde

Beroep:
landbouwer, secretaris van St.-Oedenrode (1593-1597), Heilige-Geestmeester, schepen, borgemeester, rentmeester van het St.-Paulusgasthuys (1607-1608)

Gehuwd met:


10241. Maria van de Coevering ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 04/09/1574
Datum van overlijden: (voor) 1608


10242. Henrix Sijmonsz de Raijmaicker (den Rademakers) ( Vader - - Kind )

Beschrijving:
Naast Catharina had Henrix Sijmonsz ook nog een dochter Dingna (+ voor 1615). Zij trouwde met Hanrick Jan Rutten Cluijtmans (+ voor 1615), dochter: Elisabeth (xThielman Hanrick Tilemans).

Gehuwd met:


10243. Henrixken (?) of Lijsbeth (?) - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
In de Bossche Protocollen 1459 fol 149v valt in december 1612 de naam Henrixken als moeder van Catharina. Van deze Henrixken wordt hier gezegd dat zij de dochter van Geerart Teulinghs (Terlinghs?) is. Deze tekst roept vragen op, aangezien in andere aktes Lijsbeth (dochter van Peter Lamberts van Tartwijk) als moeder van Catharina wordt opgevoerd.10244. Peter Jacobs - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Peter verwerft in 1630 een perceel grond `de Berckwallen` genaamd (Bossche Protocollen 1508 fol 163)10432. Aert Hendrik Aert Habraken ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 31/01/1627
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


10433. Anneke Willems der Kinderen ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 31/01/1627
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


10434. Aert Peter Pennings ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1590
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 03/06/1618
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (voor) 1672

Beschrijving:
Kinderen: 1. Peter , ~Sint-Oedenrode 19-8-1618, x Sint-Oedenrode 2-4-1641 met Marike Aert Hendrik Aert Habraken 2. Marieke (Merijke) , ~Sint-Oedenrode 4-11-1619, x Sint-Oedenrode 9-9-1650 met Mathijs Peter Maes 3. Heijlke , * Sint-Oedenrode ong. 1630, x Sint-Oedenrode 18-1-1676 met Laureijns Peter van Curinge 4. Lijsbeth , * Sint-Oedenrode 1635, zie kwartierstaat, klik op K 5. Theodorus , ~Sint-Oedenrode 29-1-1638 6. Clara (Claerken) , *Sint-Oedenrode 1639, x Sint-Oedenrode 15-9-1663 met Cornelis Thomas de Ruijter

Gehuwd met:


10435. Elisabeth (Lijske) Sijmon Willems - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1590
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 03/06/1618
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


11132. Laurens (Laureijs Denis Laureijs) Colen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1570
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 28/07/1602
Gehuwd te: Tilburg
Begraven: 04/04/1617
Begraven te: Tilburg

Beschrijving:
Kinderen: 1. Aleijdt, *na 1602, xDenijs Peter Antonis Pulskens, 9 kinderen 2. Jan (de oude, den Bruijnen), *na 1602, zie kwartierstaat, klik op K 3. Jan (de jonge, den Blonden), *na 1602, xTilburg 29-10-1628 met Cornelia Adriaen Antonis de Beer, 7 kinderen 4. Adriaen, ~Tilburg 25-4-1610 5. Peter, ~Tilburg 21-4-1613 Laurens trouwde eerder (voor maart 1597) met Aleijd Corstiaen Cornelis van Beurden. Er zijn 4 kinderen uit dit huwelijk: Heijliger, Corstiaen, Denis en Digna.

Gehuwd met:


11133. Lijnken (Catarina Jan Adriaen) Smolders ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1579
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 28/07/1602
Gehuwd te: Tilburg
Begraven: 24/07/1657
Begraven te: Tilburg

Extra info: Begraven te Tilburg (in de kerk) 24-7-1657

Beschrijving:
Catarina (Lijnken) kreeg ook nog de kinderen Magdalena, Adriaen, Genoveva en Jan uit een tweede huwelijk (Tilburg 13-2-1620) met Jan Willem Jan Mutsaerts.11134. Bartlomeeus Joost Meeus Momboirs ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 29/01/1606
Gehuwd te: Tilburg

Beschrijving:
Kinderen: 1. Luijtken, zie kwartierstaat, klik op K 2. Jan, xAdriana Denijs Peter van Heijst (otr.Tilburg 13-2-1631), 4 kinderen 3. Cornelia, xTilburg 21-2-1640 Peter Peter Adriaen Reijnen, 2 kinderen 4. Peter, ~Tilburg 14-5-1621, xIeffken Jan Adriaen Goijaerts

Gehuwd met:


11135. Geritken Cornelis Jaspaers Huijben ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 29/01/1606
Gehuwd te: Tilburg


11808. Dirck Matijsse van der Santvoirt (Sandvoert) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1540
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 04/09/1574
Datum van overlijden: (ongeveer) 1614

Overleden tussen febr. 1611 en juli 1614

Beschrijving:
Kinderen: 1. Petrus , *Sint-Oedenrode ong. 1575 + na 1615, priester, kanunnik in Antwerpen 2. Godefridus , *Sint-Oedenrode 10-6-1577 +Antwerpen 1640, priester, kanunnik in Antwerpen 3. Maria * ca. 1580 + voor 1641, x ong. 1600 Willem Hendrik Jan Geerlincx der Kinderen 4. Genoveva * ca. 1580 +'s Hertogenbosch 21-1-1624 5. Mathijs , zie kwartierstaat, klik op K 6. Christina + voor 1641, x Hendrik Mathijs Vogels, 7 kinderen 7. Heijlwich + voor 1614, x Willem Frans Willems (zoon: Willem) 8. Johanna (Jenneke) + voor 1614, x Willem Jan Rutten Cluijtmans, (zoon: Mathijs) 9. Gijsbrecht + vermoedelijk in 1616 10. Elisabeth (Lijsken) + na 1615, x Lambert Jacops van de Velde

Beroep:
landbouwer, secretaris van St.-Oedenrode (1593-1597), Heilige-Geestmeester, schepen, borgemeester, rentmeester van het St.-Paulusgasthuys (1607-1608)

Gehuwd met:


11809. Maria van de Coevering ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 04/09/1574
Datum van overlijden: (voor) 1608


11810. Henrix Sijmonsz de Raijmaicker (den Rademakers) ( Vader - - Kind )

Beschrijving:
Naast Catharina had Henrix Sijmonsz ook nog een dochter Dingna (+ voor 1615). Zij trouwde met Hanrick Jan Rutten Cluijtmans (+ voor 1615), dochter: Elisabeth (xThielman Hanrick Tilemans).

Gehuwd met:


11811. Henrixken (?) of Lijsbeth (?) - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
In de Bossche Protocollen 1459 fol 149v valt in december 1612 de naam Henrixken als moeder van Catharina. Van deze Henrixken wordt hier gezegd dat zij de dochter van Geerart Teulinghs (Terlinghs?) is. Deze tekst roept vragen op, aangezien in andere aktes Lijsbeth (dochter van Peter Lamberts van Tartwijk) als moeder van Catharina wordt opgevoerd.11812. Peter Jacobs - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Peter verwerft in 1630 een perceel grond `de Berckwallen` genaamd (Bossche Protocollen 1508 fol 163)12192. Dirck Matijsse van der Santvoirt (Sandvoert) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1540
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: 04/09/1574
Datum van overlijden: (ongeveer) 1614

Overleden tussen febr. 1611 en juli 1614

Beschrijving:
Kinderen: 1. Petrus , *Sint-Oedenrode ong. 1575 + na 1615, priester, kanunnik in Antwerpen 2. Godefridus , *Sint-Oedenrode 10-6-1577 +Antwerpen 1640, priester, kanunnik in Antwerpen 3. Maria * ca. 1580 + voor 1641, x ong. 1600 Willem Hendrik Jan Geerlincx der Kinderen 4. Genoveva * ca. 1580 +'s Hertogenbosch 21-1-1624 5. Mathijs , zie kwartierstaat, klik op K 6. Christina + voor 1641, x Hendrik Mathijs Vogels, 7 kinderen 7. Heijlwich + voor 1614, x Willem Frans Willems (zoon: Willem) 8. Johanna (Jenneke) + voor 1614, x Willem Jan Rutten Cluijtmans, (zoon: Mathijs) 9. Gijsbrecht + vermoedelijk in 1616 10. Elisabeth (Lijsken) + na 1615, x Lambert Jacops van de Velde

Beroep:
landbouwer, secretaris van St.-Oedenrode (1593-1597), Heilige-Geestmeester, schepen, borgemeester, rentmeester van het St.-Paulusgasthuys (1607-1608)

Gehuwd met:


12193. Maria van de Coevering ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 04/09/1574
Datum van overlijden: (voor) 1608


12194. Henrix Sijmonsz de Raijmaicker (den Rademakers) ( Vader - - Kind )

Beschrijving:
Naast Catharina had Henrix Sijmonsz ook nog een dochter Dingna (+ voor 1615). Zij trouwde met Hanrick Jan Rutten Cluijtmans (+ voor 1615), dochter: Elisabeth (xThielman Hanrick Tilemans).

Gehuwd met:


12195. Henrixken (?) of Lijsbeth (?) - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
In de Bossche Protocollen 1459 fol 149v valt in december 1612 de naam Henrixken als moeder van Catharina. Van deze Henrixken wordt hier gezegd dat zij de dochter van Geerart Teulinghs (Terlinghs?) is. Deze tekst roept vragen op, aangezien in andere aktes Lijsbeth (dochter van Peter Lamberts van Tartwijk) als moeder van Catharina wordt opgevoerd.12196. Peter Jacobs - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Peter verwerft in 1630 een perceel grond `de Berckwallen` genaamd (Bossche Protocollen 1508 fol 163)12288. Georg Vietor ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1555
Geboorteplaats: Wolfhagen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 28/02/1584
Gehuwd te: Volkmarsen

Gehuwd te Volkmarsen (Waldeck) na 28-2-1584

Datum van overlijden: 01/01/1636
Overleden te: Breuna

Beschrijving:
Georg was achtereenvolgens schoolmeester in Treysa, schoolmeester te Wolfhagen, schoolhoofd in Volkmarsen, daarna predikant te Breuna (1585-1638), een dorp vlakbij Wolfhagen. Georg, die de titel Magister voerde, verwisselde samen met zijn broers Herman en Otto de naam Boddicker voor het latijnse Vietor. Georg en Ursula hadden de volgende kinderen, die allen hetzelfde beroep bezigden: 1.Johannes (zoon van Georg, klik op K) 2.Georg , predikant in Westuffeln van 1624 tot 1627, kind: Anna Gertrud?? x Henrich Mercator (predikant in Oberelsungen) 3.Eckbert , predikant in Westuffeln van 1633 tot 1636. Kind: Christian (*Westuffeln 6-1-1633) 4.Otto , predikant in Breuna van 1638 tot ? 1673. Hij kreeg 5 kinderen bij een onbekende vrouw: Magdalena (is meter op 7-7-1678), Anna Gerdruth (*Breuna ?1643, ⃞Breuna 22-10-1722, xJohann Weiffenbach uit Breuna), Anna Elisabeth (*19-10-1658), Eckbrecht (*19-10-1658) en Catharina (is doopgetuige op 2-4-1659).

Beroep:
predikant in Breuna

Gehuwd met:


12289. Ursula Riemenschneider ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1563
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 28/02/1584
Gehuwd te: Volkmarsen

Gehuwd te Volkmarsen (Waldeck) na 28-2-1584

Beschrijving:
Ursula is afkomstig uit Volkmarsen.12290. Jost Hopf ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1568
Geboorteplaats:

Gehuwd met:


12291. Elisabeth Stark von Gudensberg ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1572
Geboorteplaats:


12292. Johannes Brosken ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1540
Geboorteplaats: Balhorn
Datum van overlijden: 01/01/1610
Overleden te: Balhorn

Beschrijving:
De naam van Johannes vrouw is onbekend. Naast Hermann (zie kwartierstaat, K) had Johannes tenminste nog een zoon: Henricus , (* ? 1580 + voor 1646, x1 NN von Rehen x2 Christina Gerhard)

Beroep:
predikant in Balhorn12294. Johannes Bernardi (ook: Berndt) ( Vader - - Kind )

Gedoopt te: Wolfhagen
Doopdatum 10/12/1627
Huwelijksdatum: 15/02/1577
Gehuwd te: Wolfhagen

Beschrijving:
Johannes trouwde eerder voor 1575 met een zekere Elisabeth. Uit het huwelijk met Elisabeth Haupt kwamen twee kinderen voort. Naast Elisabeth (zie kwartierstaat) was dat: Desiderius , ~Wolfhagen 22-7-1579, ⃞Wolfhagen 6-9-1662, x1)Wolfhagen 16-6-1607 Anna Franckfurt, x2)Wolfhagen 18-2-1612 Margaretha Schutze, 4 kinderen, x3)Wolfhagen 24-5-1643 Margaretha.

Gehuwd met:


12295. Elisabeth Haupt (ook: Heupt) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1555
Geboorteplaats: Wolfhagen
Huwelijksdatum: 15/02/1577
Gehuwd te: Wolfhagen
Datum van overlijden: (ongeveer) 01/04/1632
Begraven: 01/04/1632
Begraven te: Wolfhagen


12298. Ulrich Tileman ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1574
Geboorteplaats: Obermarsberg
Datum van overlijden: (voor) 1638

Beschrijving:
Ulrich en Anna hadden naast dochter Eva ook een zoon: Curt of Conrad , *Mengeringhausen ? 1600, ⃞Wolfhagen 14-5-1664, x ?1631 Anna Martha Spiess, 2 kinderen.

Gehuwd met:


12299. Anna Wagner ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1578
Geboorteplaats: Mengeringhausen
Begraven: 13/06/1661
Begraven te: Wolfhagen


12300. Jacob Capito (genoemd Essekuchen) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1560
Geboorteplaats: Wolfhagen
Huwelijksdatum: 19/08/1588
Gehuwd te: Wolfhagen
Begraven: 03/11/1607
Begraven te: Wolfhagen

Beschrijving:
Jacob en Magdalena kregen ook een zoon Frantz Samuel , ~Wolfhagen 4-2-1597. Jacob hertrouwde in Wolfhagen op 23-9-1597 met Gertrud en op 23-11-1599 was er in Wolfhagen een derde huwelijk met Gertrud Rohrbach of Rohrberg.

Gehuwd met:


12301. Magdalena - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: 19/08/1588
Gehuwd te: Wolfhagen


12302. Johannes Trogel (of Trogelius) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1575
Geboorteplaats: Frankenberg
Datum van overlijden: (ongeveer) 1625
Overleden te:

Gehuwd met:


12303. mevr. Trogel(ius) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1581
Geboorteplaats:
Begraven: 08/04/1634
Begraven te: Wolfhagen


13536. Hendrick Aertsz van Geijtenbeek ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1546
Geboorteplaats: Woudenberg
Datum van overlijden: (ongeveer) 1620

Overleden tussen 1603 en 1620

Beschrijving:
Kinderen (voor zover bekend): 1.Frederick , *Scherpenzeel ? 1583, woonde in 1648 `op de Geijtenbeek` in het gerecht van Woudenberg, x1)Scherpenzeel 1610 Gerritchen Evertsdr. Kok (*Scherpenzeel ?1582, +Scherpenzeel 23-7-1647), 4 kinderen, x2)Renswoude 18-5-1650 Fransje Cornelis Morrendr. 2.Gierten , *Woudenberg ? 1585, otr.Scherpenzeel 28-8-1613 Aert Jansz van Rooijwinkel (*Scherpenzeel ?1583) 3.Jaentgen , *Woudenberg ? 1586, xScherpenzeel 16-2-1616 Peter Elbertsz op Gooswilligen 4.Aert , *Scherpenzeel ? 1592, zie kwartierstaat, klik K

Gehuwd met:


13537. Cunera - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1552
Geboorteplaats: Scherpenzeel
Datum van overlijden: (voor) 1647


13540. Rijk Cornelissen van Blootenburg ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1540
Geboorteplaats: Woudenberg
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1565
Datum van overlijden: (na) 1605

Beschrijving:
Uit een octrooi van 15-10-1603 blijkt dat Rijk en Claesgen woonden op het Hoghelant (ten noorden van Amersfoort). Het familiewapen is doorsneden, boven: 3 rechtopstaande evenwijdig geplaatste degens, onder een hazewindhond.

Beroep:
boer

Gehuwd met:


13541. Claesgen Dircksen - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1545
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1565
Datum van overlijden: (na) 1603


13542. Frans Adriaansz van Triest ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1560
Geboorteplaats: Woudenberg
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1590
Gehuwd te: Woudenberg
Datum van overlijden: 01/01/1652
Overleden te: Woudenberg

Beroep:
herbergier, later schout te Woudenberg

Gehuwd met:


13543. Jannichjen Fransdr van Ravensloot ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1565
Geboorteplaats: Woudenberg
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1590
Gehuwd te: Woudenberg
Datum van overlijden: (na) 1635
Overleden te: Woudenberg na


13544. Frans van Overeem ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1537
Geboorteplaats: Renswoude
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1565
Datum van overlijden: (voor) 1599
Overleden te: Woudenberg voor

Beschrijving:
Frans is pachter op Rumelaar (1567). In het Oudschild van 1599 staat Dirkgen Frans Hendriks als gebruikster genoteerd.

Beroep:
landbouwer

Gehuwd met:


13545. Dirkgen Franszen - - - - ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1546
Geboorteplaats: Woudenberg
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1565
Datum van overlijden: (voor) 1614
Overleden te: Woudenberg voor


14208. Jacobus Winsemius ( Vader - - Kind )

Beschrijving:

Het voorouderschap van deze Jacobus is niet voor de volle honderd procent bewezen.

Jacobus had 4 kinderen (bij een onbekende vrouw):

- Jacobus (zie kind, hij is vermoedelijk de oudste zoon).

- Andreas + 1635, x Groningen 1615 met Sara ten Camp. Kinderen: Petrus, Hendricus, Aafjen, Christina, Gesina en Harmtien.

- Albert * 1593 + Winschoten 1667, x Groningen 1633 met Sara Jansens van Tessel. Kinderen: Jacobus en Aefjen.

- Hendricus + 1648, x1) Groningen 1627 met Jantien Blaauw, x2) Groningen 1632 met Hessien Sibinga. Kinderen: Allegonda Johanna en Fredericus (*Groningen 1642). Uit welk van de 2 huwelijken Allegonda Johanna stamt is niet duidelijk.
14214. Jan Bernardus van Benthem ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1565
Datum van overlijden: 01/01/1607
Overleden te: Leeuwarden

Beroep:

wijnheer en ammunitiemeester te Leeuwarden


Gehuwd met:


14215. Ricxt Sijmons ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1565


[ < Naar generatie 13 < ] [Home] [ > Naar generatie 15 > ]
© erichornstra.nl
Login