XOPQBNMKK [ < Naar generatie 12 < ] [Home] [ > Naar generatie 14 > ]

Generatie 13

4160. Eelcke Tiepckes - - - - ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1575

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1598
Datum van overlijden: (eind) 1607
Overleden te: Indijk

Beschrijving:
Kinderen: 1.Pieter , * ong. 1599 +Bolsward rond 1656, xGerecht Bolsward 3-4-1622 Goickien Johannes Rispens (van Bolsward, + na 1642, waarschijnlijk dochter van Johannes Johannes Rispens en Brecht Buwes Hylkama van Nijholt), 5 kinderen 2.Eelke , zie kwartierstaat, klik op K

Beroep:
boer te Ypecolsga

Gehuwd met:


4161. Hetske Anskes Bruynsma ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1575
Geboorteplaats: Ypecolsga
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1598
Datum van overlijden: 01/01/1613
Overleden te: Sandfirden

Beschrijving:
Hetske hertrouwde met de boer Ocke Ockes (+ na 1625, zoon van Ocke Ockes en Jenck IJckes). Uit dat huwelijk is er een zoon Thomas.4368. Tjalling Sieds - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1602
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1630

Gehuwd rond 1615a 1616

Beschrijving:
Kind: Sijdse , zie kwartierstaat, klik op K

Beroep:
boer te Heeg (1640, op nr.43)

Gehuwd met:


4369. Trijntje Fetses - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1597
Geboorteplaats: Heeg
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1630

Gehuwd rond 1615a 1616

Datum van overlijden: 01/01/1637
Overleden te: Heeg

Overleden in september 1637

Beschrijving:
Trijntje trouwde eerder te Heeg (15-11-1613) met Riemer Lolckeszn. (*tussen 1590 en 1600, +Heeg 1628). Kinderen uit dit eerste huwelijk zijn: Lolck , *Heeg tussen 1614 en 1620 Fetse , *tussen 1614 en 1620 + voor 1658, xMary Thijssen (*rond 1620). Fetse heeft gewoond in De Streek (Noord-Holland)4372. Goslich Fookles - - - - ( - - Kind )

Beroep:
boer/eigenaar in Oudega (1640)4672. Job Cornelisz de Coomen (Seman, de Cagenaar) ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1570
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Job had relaties in Oegstgeest, kocht voor 300 gulden een huis aan de Keizerstraat (28-8-1627), verkocht het pand in 1642 voor 50 gulden aan zijn zoon Cornelis Joppen Pronk. Job verhuisde naar Amsterdam en droeg daar de achternaam De Coomen. Bovenstaande gegevens klinken plausibel, zeker het voor een zachte prijs verkopen van een huis aan zoonlief, maar of Job en Josijntje daadwerkelijk de ouders van Cornelis zijn, valt toch te bezien. Het boek `Een zekere Jop` van S.E.Pronk schijnt een ander licht op de zaak te werpen. Voor zover ik weet, zou het gaan om conflicterende jaartallen in de weeskamerarchieven. Zie ook de notities bij nr.2340. Ik moet me nog vergewissen van de inhoud van het boekwerk en gun Job en Josijntje tot die tijd het voordeel van de twijfel.

Beroep:
beurtschipper op Amsterdam / Amsterdams koopman (bron:1642), cagenaer (een kaegschuijt was een klein scheepje voor de vracht- en marktvaart)

Gehuwd met:


4673. Josijntje Maertens - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
De hier genoemde appelmarkt bevond zich op het Singel, bij de Hei- en Raambrug.

Beroep:
appelverkoopster op de appelmarkt in Amsterdam (bron:1639)4678. Cornelis Dircxs Coolen ( - - Kind )

Datum van overlijden: (voor) 1611

Beschrijving:
Op 12-2-1571 verkoopt `Cornelis Dircxs alias jonge Bouff` een huis in de Gasthuijsstraat. Op 6-2-1584 wordt dit verkocht door `Cornelis Dircxs Coolen` (bron: website Robin Houben). Cornelis en Alijt hadden naast dochter Ariaentge (zie kw.staat, klik op K) ook een zoon Cors Cornelis Colen.

Gehuwd met:


4679. Alijt Dircks - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
De voorouders van Alijt zijn niet bekend. Wel is zeker dat zij een oom Claes Dircxs Buns had, die gehuwd was met Heijltge Dircks.4680. Willem Jans Korving ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1560
Geboorteplaats: Scheveningen

Beschrijving:
Willem werd R.K. gedoopt, maar stapte over naar de protestantse kerk.4698. Jan Adriaensz Bang ( - - Kind )

Beschrijving:
Jan was woonachtig in Terheide

Beroep:
`seeman`4704. Jan Heyndriksz Taal ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1596
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1625
Gehuwd te: Scheveningen
Datum van overlijden: (voor) 1664
Overleden te: Scheveningen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Hendrik , *1620, zie kwartierstaat, klik op K bij 4704 2.Pieter , *Scheveningen ?1629 ⃞Scheveningen 24-6-1701, xScheveningen 3-6-1652 Lijsbet Jans Overduin (dochter van Jan Aelbrechts Overduin en Marijtie Jans), 8 kinderen 3.Maertge , x12-12-1668 Claes Leendertsz Cockse (ook Cacxse of Kaksie, ⃞9-9-1679) 4.Wouter , *Scheveningen 1639 +1703, x9-6-1658 Cornelia Cornelisse Croese (dit gezin woonde in Delfshaven) 5.Corsje , zie kwartierstaat, klik op K bij 2358

Gehuwd met:


4705. Claertje Gerrits (van) Schilperoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1594
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1625
Gehuwd te: Scheveningen
Begraven: 25/11/1668
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begravente Scheveningen 25-11-1668 (`in de kerck voor `t heckje`)4708. Garbrant Leenderts de Wit ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1590
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (voor) 1610
Begraven: 06/11/1642
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begraven te Scheveningen 6-11-1642 (in de kerk bij het koor)

Beschrijving:
Kinderen: 1.Jacob , * ?1615, zijn overlijden staat als volgt genoteerd: stuurman, uijt sijn schuijt gevallen en verdronken, ⃞Scheveningen (kerkhof) 25-5-1655, x voor 1642 Niesge Dircks (+ na 1680), 4 kinderen 2.Walich , * 1610-1620, zie kwartierstaat, klik op K 3.Trijntge , ⃞24-12-1652, xDen Haag 19-2-1645 Meeus Gerritsen, 4 kinderen 4.Maartje bron: collectie Knoester - dossier De Wit, Scheveningen

Beroep:
reder (van 8 schuiten)

Gehuwd met:


4709. Arien Walichs Dogger ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1589
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: (voor) 1610


4716. Heyndrick Pieters Taal ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1569
Geboorteplaats: Scheveningen
Datum van overlijden: 30/07/1603
Overleden te: Scheveningen

Beroep:
zeeman4718. Gerrit Cornelis Schilperoort ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1565
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: 04/07/1589
Begraven: 19/02/1644
Begraven te: Scheveningen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Claertje , * Scheveningen 1594, zie kwartierstaat, klik op K 2.Leuntje , x Cornelis Pietersz van der Meer (* ?1590 +Scheveningen 4-10-1656, timmerman, kerkmeester), kinderen: Apolonia, Maertje en Catharina 3.Cornelis (Corsgen) , + 4-12-1684, x1) Neeltje Cornelis de Jager, x2) NN 4.Wouter , x NN, dochter: Maertje (+5-10-1701) 5.Ermpge , x NN, dochter: Maartje Abrahams 6.Maertje , + na 3-4-1663, x Cornelis Jeroenen, dochter: Jannetje

Beroep:
stierman (1592), lijndraaier (1603)

Gehuwd met:


4719. Maritge Woutersdr. Bom ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1564
Geboorteplaats: Scheveningen
Huwelijksdatum: 04/07/1589
Datum van overlijden: 01/01/1602
Overleden te: Scheveningen
Begraven te: Scheveningen

Extra info: Begraven te Scheveningen, Oude Kerk, graf G604720. Lenaert Aries Ouwehand ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1582
Geboorteplaats: Katwijk
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1600
Datum van overlijden: 06/02/1639

Beschrijving:
Naast Arie (*Katwijk 1613, zie kwartierstaat, klik op K) hadden Lenaert en Immetje de kinderen Dirk (xGeertje Jansdr. *Katwijk ?1630), Stijntje, Lijsbeth en Adriaantje. Die broer en zussen zijn vermoedelijk allen jonger, maar hun geboortejaren zijn onbekend.

Beroep:
schipper

Gehuwd met:


4721. Immetje Maartensdr. - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1585

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1600


4722. Gijs Hacker ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1600
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Kinderen: 1.Dirckie , *Katwijk 1616, zie kwartierstaat, klik op K bij 4722 2.Cornelis , * ?1625, zie kwartierstaat, klik op K bij 2364 3.Ewout , zeeman, *1630, xKatwijk aan Zee 10-4-1660 Kniertje Reinen de Knaap (* voor 1643, dochter van Reijn de Knaap), 5 kinderen4752. Merseele - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 15714754. Aert Cornelisz - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1552
Geboorteplaats:


4844. Arijen Ariens Man ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1616
Geboorteplaats: s Gravendeel
Huwelijksdatum: 08/03/1637
Gehuwd te: Puttershoek
Datum van overlijden: 13/10/1700
Overleden te: s Gravendeel

Vermoedelijk overleden tussen 25-4-1688 en 13-10-1700

Beschrijving:
Arijen woonde aan de noordzijde van de Rijkestraat. Hij verkoopt 1 morgen 450 roe in de Trekdam (13-3-1675). Zijn erfgenamen transporteren `een huijsje ende erve aan de Noortsijde van de Rijckestraat`(13-10-1700). bronnen: www.zuiderent.ch/kwst/gen12a.htm en http://d-compu.dyndns.org/genbook/ Kinderen van Arijen en Neeltgen: 1.Arij , arbeider, *`s-Gravendeel 1640 + voor 10-6-1694, xMaeijken Geerits (*?1640, dochter van Gerrit Huijgen en Ariaentje Gijssen) 2.Jan , *`s-Gravendeel ?1640, zie kwartierstaat, klik op K 3.Jacob , arbeider, *`s-Gravendeel ?1642 +`s-Gravendeel tussen 3-7-1695 en 13-10-1700, x`s-Gravendeel ?1680 Marijgje Ariens Moockhoek (*`s-Gravendeel ?1655 ⃞`s-Gravendeel 18-11-1720, dochter van Arijen Cornelis Corsse Mookhoek en Bastiaantje Ariens Vogelaer), 5 kinderen 4.Barber , *`s-Gravendeel ?1645 +`s-Gravendeel tussen 17-2-1700 en 7-11-1700, x1)voor 1679 Cors Ariens Moockhoek (veerman, *?1640 +na 18-12-1679, zoon van Arijen Cornelis Corsse Mookhoek en Bastiaantje Ariens Vogelaer), x2)Leendert Jafeths in `t Veld (~Ridderkerk 15-10-1651 ⃞`s-Gravendeel 15-2-1723, zoon van Jafeth Hendriksz Lintje en Dircks Verduijn) 5.Ariaentje , *`-Gravendeel ?1650 +`s-Gravendeel voor 13-10-1700, xCornelis Arijens Moockhoek (arbeider, schipper, +na 13-10-1700, zoon van Arijen Cornelis Corsse Mookhoek en Bastiaantje Ariens Vogelaer)

Beroep:
vletter

Gehuwd met:


4845. Neeltgen Jans Knoeijer ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1616
Geboorteplaats: Puttershoek
Huwelijksdatum: 08/03/1637
Gehuwd te: Puttershoek
Datum van overlijden: (voor) 1700
Overleden te: s Gravendeel


4846. Cors Cornelisse Hertogh ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1615
Geboorteplaats: s Gravendeel
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1635

Gehuwd rond 1630 a 1640

Beschrijving:
Kinderen: 1.Lijntje , *`s-Gravendeel ? 1633, xMatthijs Heimansz Berk (*`s-Gravendeel ? 1628) 2.Aertje , ~`s-Gravendeel 18-3-1640, zie kwartierstaat, klik op K 3.Lijsbeth , * ? 1643 +`s-Gravendeel 26-5-1723, x1667 Gerrit Isbrandsz Barendrecht (~Barendrecht 31-3-1630, zoon van Isbrandt Philissen Barendrecht en Neeltje Aarts), kind: Arijen

Gehuwd met:


4847. Jaapje Sibben van Strijen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1615
Geboorteplaats: s Gravendeel
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1635

Gehuwd rond 1630 a 16404848. Lenaert (Leendert) Franszn van Helden ( Vader - - Kind )

Beschrijving:
Leendert trouwde rond 1600, vermoedelijk met ene Anneke. Hij kreeg 3 kinderen: 1.Frans , *Wijk ?1600, zie kwartierstaat, klik op K 2.Anthonis (Teunis) , *?1603 +na 27-5-1669, borgemeester van Wijk (1658), kerkmeester en H.Geestmeester (1659). Kinderen bij 2 onbekende vrouwen: Anneke, Peterke, Lijsbeth en Leendert. 3.Jacob , *?1608, borgemeester van Wijk (1659), kerkmeester en heiligegeestmeester (1659), xTeunisken Geerids, kinderen: Gerrit en Cornelis4850. Jan Hermansz (Harmanessen) de Ruijter ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1575
Geboorteplaats: Wijk
Datum van overlijden: 01/01/1642
Overleden te: Wijk voor

Beschrijving:
Kinderen (vermoedelijk allen geboren tussen 1600 en 1615): 1.Aeltgen , *Wijk, x Wouter Adriaens de Wael (* ?1595) 2.Thomas , schepen van Heusden (1652, 1658) 3.Nicolaes , *Wijk 4.Adriaen , x Neeltje Jans Haspels 5.Theunis , x Lijsbeth Hendricks Pullen 6.Jan , 7.Mariken , 8.Grietje , *Wijk, zie kwartierstaat, klik op K 9.Lijsken

Gehuwd met:


4851. Lijsken Thomasdr. - - - - ( - - Kind )
Geboorteplaats: Wijk


4862. Laurens Hendrickszoon - - - - ( - - Kind )

Beschrijving:
Laurents woonde in Babylonienbroek. Van zijn ouders ontbreekt ieder spoor. Wel wordt Laurents in een akte van 17-4-1616 in een adem genoemd met een zekere Gerrit Hendricksz. Beiden zijn dan doopgetuige. Vermoedelijk is deze Gerrit dus een broer. Er is een aanwijziging dat Maeijke Peters de vrouw van Laurents zou kunnen zijn. Er is op 23-2-1638 in Babylonienbroek een overlijdensakte van ene Hendrick Laurens (zie kind 4), zoon van genoemde Maijke. Laurens is op dat moment al ruim 10 jaar dood, dus is het plausibel dat slechts de moeder in de akte genoemd wordt. Kinderen: 1.Janneke , ~Babylonienbroek 19-12-1621 (g: Cornillis Adriaensch Hollander en Neelke Thunes Lamberts) 2.Bastiaentken , ~Babylonienbroek 1-10-1623, zie kwartierstaat, klik op K 3.Elken , ~Babylonienbroek 14-9-1625 (g: Thunes Paulusoon, Claijs Jansoon, Elken de weduwe van Jan van Gent en Anneke Aerdt Jansoon huisvrouw) 4.Hendrick , ~Babylonienbroek 14-9-1625 (g: Arie Crijn van de Bijsheuvel, Peter Coste, Maijke Bastiaene) +Babylonienbroek 23-2-1638??4936. Jan Navis ( - - Kind )

Beschrijving:
Jan Navis en zijn vrouw Elschen worden in 1645 vermeld in het lidmatenregister van de boerschap Lintelo onder het kerspel Aalten. De naam Jan Navis komt eerder voor in een akte van 1633. hij wordt dan genoemd als eigenaar van een `huys en schoppestede met strepelken heggegrond 9 may 1633`. Complicerend is het feit dat het lidmatenregister in 1645 ook een Jan Navis noemt die met zijn vrouw Elsgen Fillekes op de heuvel in Lintel woont. Het is vooralsnog niet vast te stellen of Elsgen Bussink en Elsgen Fillekes dezelfde persoon zijn.

Gehuwd met:


4937. Elsgen Bussink ( - - Kind )4972. Johan Manschot ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1574
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: (ongeveer) 1644

Beschrijving:
Kinderen: 1. Hendrick , *Lichtenvoorde (Siewert) + voor dec. 1659, xBerntien Sevinck (* ?1626). Hendrick en Berntien woonden te Lichtenvoorde 2.Harmen , * ?1606, zie kwartierstaat, klik op K 3.Geesken , *?1610, xAelbert te Slade (* ?1604, + voor febr. 1687)

Gehuwd met:


4973. Willemken Gosselinck ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1575
Geboorteplaats:


4976. Geert ten Gussincklo ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1592
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Geert en Hendersken worden vermeld als lidmaat in Aalten (1645-1670). Kinderen: 1.Berent , * ?1618, zie kwartierstaat, klik op K 2.Hendrick , x1)Aalten 17-2-1667 (otr 20-1-1667) Fijken te Bockel (* ?1634, wonend te Aalten-Barlo) x2) de weduwe van Henrick Langerhof 3.Geert , xAalten 23-5-1669 (otr 25-4-1669) Dercksken Welinck (komend uit Lintelo, dochter van Hendrick Welinck en Anneken te Nienhuis) 4.Hendersken , xVarsseveld 16-12-1683 (otr Aalten 18-11-1683) Berent te Tuijnte (* ?1653, wonend te Varssefeld) 5.Wilhelm ten Gussinkloe alias Schoppers , *1640 + voor juni 1684, x1)Aalten 14-6-1674 (otr 3-5-1674) Fijtjen Schoppers (dochter van Jan Schoppers en Enneke Schoppers), x2) 7-5-1682 Aaltjen Brusse 6.Jenneken , xAalten 13-1-1677 (otr 24-12-1676) Egbert Wicherts (zoon van Hendrick Wicherts en NN)

Gehuwd met:


4977. Hendersken Stronck ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1595
Geboorteplaats:


4978. Henric ten Gussinckloe ( Vader - Moeder - Kind )

Beschrijving:
Er is een onduidelijkheid bij deze Henric. Zijn moeder zou Dersken Mennekink (de vrouw van vader Wilhelm) zijn, maar er is ook een bron die zegt dat deze Dersken niet de moeder maar de vrouw van Henric is. Kinderen: 1.Hendrick , + voor 1657 2.Berentjen , * ?1618, zie kwartierstaat, klik op K4984. Jan Wolterinck ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1593
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Jan Wolterinck woonde in Lintelo. Kinderen (bij een onbekende vrouw): 1.Gerrit , zie kwartierstaat, klik op K 2.Gerritjen , * Lintelo ?1626 +voor nov. 1666, x voor 1665 Hendrick te Gussincklo (* voor mrt. 1681, zoon van Berent ten Gussinckloe en Berentjen ten Gussinckloe, zie aantekeningen bij nr. 1244)4986. Derck ter Stroet ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1608
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: 01/08/1695

Beschrijving:
Derck wordt genoemd in het Verpondings Quohier 1640-1650 als bewoner van Stroter Stede in Lintelo. Kinderen: 1.Lijsken , *Lintelo ?1633, zie kwartierstaat, klik op K 2.Geert , *Lintelo ?1644, +voor juni 1708, xAalten 16-10-1681 (otr 18-9-1681) Fenneke ter Mate (*Aalten-Dale ?1658) 3.Geesken ter Stroet alias Wensinck , *Lintelo ?1646, xAalten 7-9-1673 (otr 10-8-1673) Jeurden Gussincklo alias Wensink (*Bocholt ?1639 + voor apr. 1681, zoon van Derck ten Gussincklo en Dersken, woonde te Lintelo-Wensink) 4.Hendrickjen , *Lintelo ?1648 + voor jan. 1695, xAalten 19-12-1671 (otr 19-11-1671) Hendrik Boenck (*Lintelo ?1649 + voor 1700, zoon van Roelof Boeijinck en Hendersken Boeijnck) 5.Wolter , *Lintelo ?1654, xAalten 18-8-1695 (otr 28-7-1695) Berentjen Tangerdinck (*Aalten-Haart ?1673, dochter van Berent Tangerdinck en NN) 6.Derk ter Stroet alias Heegt , *Lintelo, ~Aalten 26-1-1668, xAalten 13-10-1695 (otr 8-9-1695) Armgard aan `t Heeght alias Freers (*Lintelo ~Aalten 9-7-1671, dochter van Willem in `t Heegt en Dercksken in `t Heegt)

Gehuwd met:


4987. Enneken - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1623
Geboorteplaats:


4988. Geert ten Gussincklo ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1592
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Geert en Hendersken worden vermeld als lidmaat in Aalten (1645-1670). Kinderen: 1.Berent , * ?1618, zie kwartierstaat, klik op K 2.Hendrick , x1)Aalten 17-2-1667 (otr 20-1-1667) Fijken te Bockel (* ?1634, wonend te Aalten-Barlo) x2) de weduwe van Henrick Langerhof 3.Geert , xAalten 23-5-1669 (otr 25-4-1669) Dercksken Welinck (komend uit Lintelo, dochter van Hendrick Welinck en Anneken te Nienhuis) 4.Hendersken , xVarsseveld 16-12-1683 (otr Aalten 18-11-1683) Berent te Tuijnte (* ?1653, wonend te Varssefeld) 5.Wilhelm ten Gussinkloe alias Schoppers , *1640 + voor juni 1684, x1)Aalten 14-6-1674 (otr 3-5-1674) Fijtjen Schoppers (dochter van Jan Schoppers en Enneke Schoppers), x2) 7-5-1682 Aaltjen Brusse 6.Jenneken , xAalten 13-1-1677 (otr 24-12-1676) Egbert Wicherts (zoon van Hendrick Wicherts en NN)

Gehuwd met:


4989. Hendersken Stronck ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1595
Geboorteplaats:


4990. Henric ten Gussinckloe ( Vader - Moeder - Kind )

Beschrijving:
Er is een onduidelijkheid bij deze Henric. Zijn moeder zou Dersken Mennekink (de vrouw van vader Wilhelm) zijn, maar er is ook een bron die zegt dat deze Dersken niet de moeder maar de vrouw van Henric is. Kinderen: 1.Hendrick , + voor 1657 2.Berentjen , * ?1618, zie kwartierstaat, klik op K5060. Dirk Jans Treest ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1580
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1610

Beschrijving:
Dirk woonde te Stolwijk. Kinderen: 1.Commer , ?1610, zie kwartierstaat, klik op K 2.Claas , x1648 Marrigje Andries Evegroen (dochter van Andries Dirks Evegroen en Ariaantje Teunisdr.) 3.Neeltje , x1640 Teunisz Cornelisz 4.Marrigje , x1642 Dirk Ariens Timmerman (uit Gouderak, * ?1615, zoon van Arie Brants en Wijntje Dirks), 6 kinderen 5.Jannigje , x1645 Dirk Jans Dus (uit Stolwijk, zoon van Jaan Claasz Dus en Lijsbeth Dirk Brants) 6.Marrigje (de jonge) , x ?1651 Dirk Cornelis (den) Baas (*Stolwijk ?1620, wonend te Haastrecht, zoon van Cornelis Ariens Baas en Neeltje Cornelisdr. Quast), 5 kinderen

Gehuwd met:


5061. Ingetje Jans (Deecken) ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1610


5062. Tijs Cornelis Claasz - - - - ( - - Kind )

Gehuwd met:


5063. Annigje Tijsdr. - - - - ( - - Kind )5068. Dirck Wouters - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1580
Geboorteplaats: Berkenwoude
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1620
Gehuwd te: Berkenwoude
Datum van overlijden: 01/01/1638
Overleden te: Berkenwoude

Beschrijving:
Dirk trouwde twee maal. Er zijn 3 kinderen uit zijn eerste huwelijk (?1600) met Fijgje Joppen (dochter van Jop Jans): 1.Andries , * ?1600, x ?1625 Neeltje Cornelisdr (dochter van Cornelis Pieters Los en Wijntje Ariens), 5 kinderen 2.Jop , * ?1600, x1627 Crijntje Cornelisdr (dochter van Cornelis Pieters Los en Wijntje Ariens), 3 kinderen 3.Willem , * ?1605, x ?1630 Neeltje Jacobs (dochter van Jacob Aarts en Fijgje Pieters) Daarna waren er 4 kinderen van Dirck bij Grietje Pieters: 4.Wouter , * ?1625, zie kwartierstaat, klik op K 5.Jan , * ?1625, x1651 Lijntje Jacobs van Leeuwen (dochter van Jacob Pieters van Leeuwen en Stijntje Goossens), 3 kinderen 6.Simon , x ?1660 Lijsbeth Cornelisdr. (uit Ridderkerk) 7.Marrigje , x1) ?1660 Jacob Pieters (uit Lekkerkerk), x2) 1668 Arie Jacobs Clerq (uit Lekkerkerk). De kinderen van Dirk (uitgezonderd Willem) verlaten Berkenwoude en nemen de achternaam Van der Woude(n) aan.

Beroep:
schout van Berkenwoude (periode 1612-1638)

Gehuwd met:


5069. Grietje (Margriet) Pieters - - - - ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1620
Gehuwd te: Berkenwoude


5070. Cornelis Willemsz Vrienden ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1600
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1627
Datum van overlijden: (na) 1640

Beschrijving:
Cornelis is afkomstig uit Lekkerkerk, waar hij in 1637 en 1640 wordt vermeld. Kinderen: 1.Pieter , *Lekkerkerk ?1625, xLekkerkerk 21-11-1650 Aagje Adolphs (*Lekkerkerk ?1625), 4 kinderen 2.Jaapje , *Lekkerkerk ?1629, zie kwartierstaat, klik op K 3.Nellegie , ⃞Lekkerkerk 25-1-1710, x Jan Prins (zoon: Cornelis)

Gehuwd met:


5071. Leentje Pleunen (Plonendr.) - - - - ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1604
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1627


5120. Mathijs Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )

Datum van overlijden: (ongeveer) 08/02/1623

Overleden tussen 19-11-1620 en 8-2-1623

Beschrijving:
Kinderen: 1.Hendrick , xSint-Oedenrode 4-7-1632 Jenneke Laureijns Timmermans (dochter van Laureijns Jan Timmermans en Geertruyt Adriaen Niclaes Mercx), 5 kinderen 2.Jan , *?1599, xSint-Oedenrode 9-2-1625 Jenneke van Herenthum (dochter van Jan Rutten van Herentum en Peterke Thomas Dircxssen), 9 kinderen 3.Peter , H.Geestmeester (per 13-3-1668), x1)Sint-Oedenrode 12-11-1636 Jenneke Kemps (dochter van Willem Anthonis Kemps) x2)Sint-Oedenrode 27-5-1646 Catharina Ruth van Herentum (dochter van Rutger Rutten van Herentum en Marije Jacob Willem Geraerts), 1 kind 4.Dierck (Dierk) , zie kwartierstaat, klik op K 5.Elisabeth , + voor december 1646, xSint-Oedenrode 18-2-1624 Dirck van Rijsingen (zoon van Daniel Antonius Wilhelmus van Rijsingen en Elisabeth Claes Geraerdts Keijsers), 6 kinderen 6.Marije (Maria) , xSint-Oedenrode 22-2-1616 Adriaan Lamberts 7.Genoveva , + voor 17-12-1676 (erfdeling), x Sint-Oedenrode 19-1-1630 Adriaan Jan Lambrechts (in aktes ook wel voorzien van de achternamen Raijmaecker of Walravens), 4 kinderen 8.Joanna (Jenneke) , xJan Aert Vervoort 9.Heijlwich , ~Sint-Oedenrode 24-8-1613, xPeter Peter Petersen (~Sint-Oedenrode 26-4-1609, deze Peter is een broer van Lijsbeth, de echtgenote van Dierck (zie kind 4 hierboven), 2 kinderen

Beroep:
schepen van St.-Oedenrode (1597), borgemeester voor Eerde en Eversche (1597), borgemeester van Olland en Houthem (1605)

Gehuwd met:


5121. Catharina (Cathalijn) de Raijmaecker ( Vader - Moeder - Kind )

Datum van overlijden: 01/12/1646

Beschrijving:
In december 1646 is er een erfdeling tussen de kinderen van Mathijs en Cathalijn. De laatste is waarschijnlijk in datzelfde jaar overleden.5122. Peter Petersen Jacobs - - - - ( Vader - - Kind )

Beschrijving:
Kinderen (volgorde willekeurig door het ontbreken van geboortejaren): Elisabeth , zie kwartierstaat, klik op K Deliana , + tussen 23-2-1646 en 27-8-1650, x Antonius van Rijsingen Dirck Ida, + tussen 23-2-1646 en 27-8-1650

Gehuwd met:


5123. Jenneke Mathijs Geritsen - - - - ( - - Kind )5208. Jan van Erp ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1595
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 02/11/1625
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Johanna , ~Sint-Oedenrode 19-10-1627, xJan van de Loo den Ouden (* ?1625) 2.Thijs , *Sint-Oedenrode ? 1630, x NN kind: Emmerent (*Sint-Oedenrode 1645) 3.Roelof , *Sint-Oedenrode ? 1630, x1682 Marie Ansems 4.Jan , ~Sint-Oedenrode 16-10-1632, zie kwartierstaat, klik op K 5.Maria , ~Sint-Oedenrode ? 1635, xSint-Oedenrode 5-2-1661 Hendrick van Gerwen

Gehuwd met:


5209. Catharina Vergoeijendonck ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1595
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 02/11/1625
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


5216. Aert Aert Hendrik Habraken ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Sint-Oedenrode
Doopdatum 01/01/1629
Huwelijksdatum: 27/12/1659
Gehuwd te: Sint-Oedenrode
Datum van overlijden: (voor) 1661
Overleden te: Sint-Oedenrode

Gehuwd met:


5217. Lijsbeth Aert Peter Pennings ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1635
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 27/12/1659
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Lijsbeth hertrouwt op 23-4-1667 in Sint-Oedenrode met Frens Jan Brock (*Sint-Oedenrode 1638 +Sint-Oedenrode 1694)5218. Ariaen Ariaens van Veghel ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Cathalijn , *Sint-Oedenrode 1660, zie kwartierstaat, klik op K bij 5218 2.Willem , xSint-Oedenrode 10-10-1695 Anneke Hendricx Verhoven (weduwe van Pauwels Goort Vogels) 3.Jan 4.Heijlke , * 1672, zie kwartierstaat, klik op K bij 2606

Gehuwd met:


5219. Tonniske Cornelis van der Hage ( - - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1650
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


5220. Willem Jozef Bex ( - - Kind )
Geboorteplaats: Breugel
Datum van overlijden: (voor) 1695

Beschrijving:
Kinderen: 1.Jozef , zie kwartierstaat, klik op K 2.Nicolaus 3.Cornelius , *Breugel ?1675 +Heeze 23-1-1740, x1)Gerwen 12-9-1700 Joanna Jan Daendels Vogels (*Aerle ?1675) x2)Heeze 9-10-1729 Gielke Peters Vervlaeschen (weduwe van Peter van `t Hof) 4.Mechtel , xFrans Jansen

Gehuwd met:


5221. Dirksken Sijmonds - - - - ( - - Kind )5376. Willem Goderts van Bavel ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1540
Geboorteplaats:
Datum van overlijden: (na) 1624

Overleden in het najaar van 1624

Beschrijving:
Willem van Bavel kocht op 31-7-1560 een huis op het Ginnekenseijnde genaamd `De Trompet` (Breda R 465 blz. 120) en verkocht het weer. Kinderen bij zijn eerste vrouw Barbara Peeter Heulshouts: 1.Jan , *1575 +23-9-1624, x16-4-1606 Willemijntken Henrick Wils (weduwe van Jan Jans Sibs) 2.Peetere , *1576, x26-5-1606 Dijrck Dijrk van Velde 3.Margriet , x Jan Corn. IJgrams Kinderen bij Heijlinda Arnoldus Cornelisdr.: 4.Cornelis , *15-2-1588, zie kwartierstaat, klik op K 5.Henricus , *1589 6.Catheleijn , *1591 7.Joanna , *1594 In september/oktober 1624 stierven Willem, Heijlinda en vijf kinderen aan de pest.

Gehuwd met:


5377. Heijlinda Arnoldus Cornelisdr. - - - - ( - - Kind )

Datum van overlijden: (na) 1624

Overleden in het najaar van 16245516. Adriaan Jacob Gijsbert Horsten ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1617

Beschrijving:
Adriaan en Cornelia woonden in Dongen

Gehuwd met:


5517. Cornelia Dingeman Joosten - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 16235518. Willem Buijs ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1637
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Willem en Ida woonden te Raamsdonk

Gehuwd met:


5519. Ida Matthijssen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1643
Geboorteplaats:


5564. Jan Adriaen Gerit Meeus de Roij ( - - Kind )

Gehuwd met:


5565. Jenneken Sijmon Peter Reijnen ( - - Kind )5566. Jan Laureijs Denis (`de oude` of `den Bruijnen`) Colen ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1602

Huwelijksdatum: 13/02/1624
Gehuwd te: Tilburg
Datum van overlijden: 07/07/1668
Overleden te: Tilburg

Beschrijving:
Kinderen: 1.Maria , ~Tilburg 9-2-1625, xTilburg 4-2-1646 Reijner Adriaen Reijner de Groot, 3 kinderen 2.Gerarda , ~Tilburg 26-4-1628 3.Laurentius , ~Tilburg 20-3-1630, xTilburg 8-1-1651 Maria Wouter Jan Wouter de Beer, 3 kinderen 4.Magdalena , ~Tilburg 1-9-1632, zie kwartierstaat, klik op K 5.Anna , ~Tilburg 28-6-1635, 6.Adriana , *Tilburg ong.1637, x1)Tilburg 21-5-1656 Peter Peter Jan Damen, 3 kinderen, x2)Tilburg 29-7-1681 Wouter Matheus Matheussen, 1 kind 7.Jenneken , ~Tilburg 9-3-1640, xTilburg 4-1-1661 Jan Cornelis Jan Pessers, 6 kinderen 8.Heijliger , ~Tilburg 31-8-1645 + voor 1692, x1)Tilburg 3-6-1665 Maria Adriaen Gerit de Rooij, 7 kinderen, x2)Tilburg 13-7-1679 Elisabeth Antonis Peter van de Megdenberch, 2 kinderen 9.Catharina , ~Tilburg 4-7-1648, x1)Tilburg 22-2-1667 Adriaen Cornelis Jan Wagemakers, 5 kinderen, x2)Tilburg 10-8-1682 Jan Willem Cornelis de Beer

Beroep:
commerzetter (1665) (=iemand die de hoogte van belastingen moest vaststellen)

Gehuwd met:


5567. Luijtken (Lutgardis Bartolomeeus) Momboirs ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: 13/02/1624
Gehuwd te: Tilburg


5888. Hendrik Willem Luijcas - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1580
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 02/06/1613
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
In een akte van 30 sept. 1639 pacht Hendrick Willem Luycas "Huys (Jonker Heym Hoeve), hoff, schuer en schaepenkoyen van Jonkert Gijsbert Heym (uit 's Hertogenbosch), alsmede 7 buunders en 20 roeden lants te Vressel." Kinderen: 1.Jan, ~Sint-Oedenrode 11-3-1614 2.Willem, ~Sint-Oedenrode 11-3-1614 3.Maria, ~Sint-Oedenrode 28-12-1615 4.Elisabeth (Lijsbet), ~Sint-Oedenrode 28-10-1617, + na 1639, x Jan Adriaens van Houtem 5.Jenneke, ~Sint-Oedenrode 25-2-1620, x1) 27-1-1643 met Peter Peters Antonius de Laeck, x2) met Gerit Jan Daendels van Rijsingen 6.Willem, ~Sint-Oedenrode 21-5-1622, zie kwartierstaat, klik op K bij 5888 en 6112 7.Henricus, ~Sint-Oedenrode 20-9-1626 8.Aeltiën, + na 1639, x 12-2-1634 met Jacobus Wilhelmus

Gehuwd met:


5889. Jenneke Joordanus ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1585
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 02/06/1613
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


5904. Mathijs Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )

Datum van overlijden: (ongeveer) 08/02/1623

Overleden tussen 19-11-1620 en 8-2-1623

Beschrijving:
Kinderen: 1.Hendrick , xSint-Oedenrode 4-7-1632 Jenneke Laureijns Timmermans (dochter van Laureijns Jan Timmermans en Geertruyt Adriaen Niclaes Mercx), 5 kinderen 2.Jan , *?1599, xSint-Oedenrode 9-2-1625 Jenneke van Herenthum (dochter van Jan Rutten van Herentum en Peterke Thomas Dircxssen), 9 kinderen 3.Peter , H.Geestmeester (per 13-3-1668), x1)Sint-Oedenrode 12-11-1636 Jenneke Kemps (dochter van Willem Anthonis Kemps) x2)Sint-Oedenrode 27-5-1646 Catharina Ruth van Herentum (dochter van Rutger Rutten van Herentum en Marije Jacob Willem Geraerts), 1 kind 4.Dierck (Dierk) , zie kwartierstaat, klik op K 5.Elisabeth , + voor december 1646, xSint-Oedenrode 18-2-1624 Dirck van Rijsingen (zoon van Daniel Antonius Wilhelmus van Rijsingen en Elisabeth Claes Geraerdts Keijsers), 6 kinderen 6.Marije (Maria) , xSint-Oedenrode 22-2-1616 Adriaan Lamberts 7.Genoveva , + voor 17-12-1676 (erfdeling), x Sint-Oedenrode 19-1-1630 Adriaan Jan Lambrechts (in aktes ook wel voorzien van de achternamen Raijmaecker of Walravens), 4 kinderen 8.Joanna (Jenneke) , xJan Aert Vervoort 9.Heijlwich , ~Sint-Oedenrode 24-8-1613, xPeter Peter Petersen (~Sint-Oedenrode 26-4-1609, deze Peter is een broer van Lijsbeth, de echtgenote van Dierck (zie kind 4 hierboven), 2 kinderen

Beroep:
schepen van St.-Oedenrode (1597), borgemeester voor Eerde en Eversche (1597), borgemeester van Olland en Houthem (1605)

Gehuwd met:


5905. Catharina (Cathalijn) de Raijmaecker ( Vader - Moeder - Kind )

Datum van overlijden: 01/12/1646

Beschrijving:
In december 1646 is er een erfdeling tussen de kinderen van Mathijs en Cathalijn. De laatste is waarschijnlijk in datzelfde jaar overleden.5906. Peter Petersen Jacobs - - - - ( Vader - - Kind )

Beschrijving:
Kinderen (volgorde willekeurig door het ontbreken van geboortejaren): Elisabeth , zie kwartierstaat, klik op K Deliana , + tussen 23-2-1646 en 27-8-1650, x Antonius van Rijsingen Dirck Ida, + tussen 23-2-1646 en 27-8-1650

Gehuwd met:


5907. Jenneke Mathijs Geritsen - - - - ( - - Kind )5968. Jan van Erp ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1595
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 02/11/1625
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
Kinderen: 1.Johanna , ~Sint-Oedenrode 19-10-1627, xJan van de Loo den Ouden (* ?1625) 2.Thijs , *Sint-Oedenrode ? 1630, x NN kind: Emmerent (*Sint-Oedenrode 1645) 3.Roelof , *Sint-Oedenrode ? 1630, x1682 Marie Ansems 4.Jan , ~Sint-Oedenrode 16-10-1632, zie kwartierstaat, klik op K 5.Maria , ~Sint-Oedenrode ? 1635, xSint-Oedenrode 5-2-1661 Hendrick van Gerwen

Gehuwd met:


5969. Catharina Vergoeijendonck ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1595
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 02/11/1625
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


6096. Mathijs Versantvoort ( Vader - Moeder - Kind )

Datum van overlijden: (ongeveer) 08/02/1623

Overleden tussen 19-11-1620 en 8-2-1623

Beschrijving:
Kinderen: 1.Hendrick , xSint-Oedenrode 4-7-1632 Jenneke Laureijns Timmermans (dochter van Laureijns Jan Timmermans en Geertruyt Adriaen Niclaes Mercx), 5 kinderen 2.Jan , *?1599, xSint-Oedenrode 9-2-1625 Jenneke van Herenthum (dochter van Jan Rutten van Herentum en Peterke Thomas Dircxssen), 9 kinderen 3.Peter , H.Geestmeester (per 13-3-1668), x1)Sint-Oedenrode 12-11-1636 Jenneke Kemps (dochter van Willem Anthonis Kemps) x2)Sint-Oedenrode 27-5-1646 Catharina Ruth van Herentum (dochter van Rutger Rutten van Herentum en Marije Jacob Willem Geraerts), 1 kind 4.Dierck (Dierk) , zie kwartierstaat, klik op K 5.Elisabeth , + voor december 1646, xSint-Oedenrode 18-2-1624 Dirck van Rijsingen (zoon van Daniel Antonius Wilhelmus van Rijsingen en Elisabeth Claes Geraerdts Keijsers), 6 kinderen 6.Marije (Maria) , xSint-Oedenrode 22-2-1616 Adriaan Lamberts 7.Genoveva , + voor 17-12-1676 (erfdeling), x Sint-Oedenrode 19-1-1630 Adriaan Jan Lambrechts (in aktes ook wel voorzien van de achternamen Raijmaecker of Walravens), 4 kinderen 8.Joanna (Jenneke) , xJan Aert Vervoort 9.Heijlwich , ~Sint-Oedenrode 24-8-1613, xPeter Peter Petersen (~Sint-Oedenrode 26-4-1609, deze Peter is een broer van Lijsbeth, de echtgenote van Dierck (zie kind 4 hierboven), 2 kinderen

Beroep:
schepen van St.-Oedenrode (1597), borgemeester voor Eerde en Eversche (1597), borgemeester van Olland en Houthem (1605)

Gehuwd met:


6097. Catharina (Cathalijn) de Raijmaecker ( Vader - Moeder - Kind )

Datum van overlijden: 01/12/1646

Beschrijving:
In december 1646 is er een erfdeling tussen de kinderen van Mathijs en Cathalijn. De laatste is waarschijnlijk in datzelfde jaar overleden.6098. Peter Petersen Jacobs - - - - ( Vader - - Kind )

Beschrijving:
Kinderen (volgorde willekeurig door het ontbreken van geboortejaren): Elisabeth , zie kwartierstaat, klik op K Deliana , + tussen 23-2-1646 en 27-8-1650, x Antonius van Rijsingen Dirck Ida, + tussen 23-2-1646 en 27-8-1650

Gehuwd met:


6099. Jenneke Mathijs Geritsen - - - - ( - - Kind )6112. Hendrik Willem Luijcas - - - - ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1580
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 02/06/1613
Gehuwd te: Sint-Oedenrode

Beschrijving:
In een akte van 30 sept. 1639 pacht Hendrick Willem Luycas "Huys (Jonker Heym Hoeve), hoff, schuer en schaepenkoyen van Jonkert Gijsbert Heym (uit 's Hertogenbosch), alsmede 7 buunders en 20 roeden lants te Vressel." Kinderen: 1.Jan, ~Sint-Oedenrode 11-3-1614 2.Willem, ~Sint-Oedenrode 11-3-1614 3.Maria, ~Sint-Oedenrode 28-12-1615 4.Elisabeth (Lijsbet), ~Sint-Oedenrode 28-10-1617, + na 1639, x Jan Adriaens van Houtem 5.Jenneke, ~Sint-Oedenrode 25-2-1620, x1) 27-1-1643 met Peter Peters Antonius de Laeck, x2) met Gerit Jan Daendels van Rijsingen 6.Willem, ~Sint-Oedenrode 21-5-1622, zie kwartierstaat, klik op K bij 5888 en 6112 7.Henricus, ~Sint-Oedenrode 20-9-1626 8.Aeltiën, + na 1639, x 12-2-1634 met Jacobus Wilhelmus

Gehuwd met:


6113. Jenneke Joordanus ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1585
Geboorteplaats: Sint-Oedenrode
Huwelijksdatum: 02/06/1613
Gehuwd te: Sint-Oedenrode


6144. Johannes Vietor ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1586
Geboorteplaats: Breuna
Huwelijksdatum: 09/06/1612
Gehuwd te: Wolfhagen
Datum van overlijden: 06/10/1629
Overleden te: Wolfhagen

Beschrijving:
De website www.marend.de geeft als sterfdatum 8-9-1673. Johannes studeerde te Marburg en trad in 1613 in dienst als predikant te Wolfhagen. Hij was in 1612 magister, in 1619 lector. Kinderen uit het huwelijk met Agnes Hopffen: 1.Christophorus zoon in kwartierstaat, klik K 2.Jost , *1619 3.Maria *1622 +1629 Kinderen uit een tweede huwelijk met Maria Elisabeth: 4.Elisabetha , *1625 5.Johannes , *?1627, rector te Wolfhagen, predikant te Martinhagen, xAnna Christina Vulcmann, 10 kinderen. 6.Anna , *1628, x Mauritius Gudenberg

Beroep:
predikant in Wolfhagen van 1613 tot 1629

Gehuwd met:


6145. Agnes Hopffen (of Hopf) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Wolfhagen
Doopdatum 29/05/1594
Huwelijksdatum: 09/06/1612
Gehuwd te: Wolfhagen
Begraven: 16/04/1622
Begraven te: Wolfhagen


6146. Hermann Brosken ( Vader - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1587
Geboorteplaats: Balhorn
Huwelijksdatum: 28/01/1612
Gehuwd te: Wolfhagen
Begraven: 14/06/1655
Begraven te: Wolfhagen

Beschrijving:
Kinderen: Weintraut , zie kwartierstaat, klik op K NN , ~Wolfhagen 5-5-1616 Johannes , ~Wolfhagen 29-6-1617, ⃞Wolfhagen 11-7-1681, x1)Wolfhagen 20-2-1645 Elisabeth Rinckhen (6 kinderen), x2)Wolfhagen 28-7-1664 Anna Rammen Elisabeth , ~Wolfhagen 24-7-1618 Jost , *Wolfhagen ?1622, ⃞Wolfhagen 25-10-1676, xWolfhagen 17-2-1648 Margaretha Essekuchen (8 kinderen) Anna Margaretha , ~Wolfhagen maart 1630

Beroep:
burgemeester van Balhorn

Gehuwd met:


6147. Elisabeth Bernhardi (of Bernhardt) ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Wolfhagen
Doopdatum 15/02/1587
Huwelijksdatum: 28/01/1612
Gehuwd te: Wolfhagen
Begraven: 26/09/1653
Begraven te: Wolfhagen


6148. Hermann Wipperti ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1594
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (voor) 1618
Begraven: 11/03/1632
Begraven te: Wolfhagen

Gehuwd met:


6149. Eva Tielemann ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1598
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (voor) 1618
Begraven: 20/03/1671
Begraven te: Wolfhagen

Beschrijving:
Eva hertrouwde 7-8-1633 in Wolfhagen met Melchior Gottschalk6150. Johannes Essekuchen ( Vader - Moeder - Kind )

Gedoopt te: Wolfhagen
Doopdatum 31/01/1595
Huwelijksdatum: 30/08/1625
Gehuwd te: Wolfhagen
Begraven: 05/05/1663
Begraven te: Wolfhagen

Beschrijving:
Kinderen: 1.Anna Maria , *Altenhasungen ? 1626, zie kwartierstaat, klik op K .2.Johannes , *Altenhasungen ? 1634, xWolfhagen 14-11-1611 Anna Christina Heupt 3.Jacob , *Altenhasungen ? 1636, ⃞Wolfhagen 19-4-1689, xWolfhagen 30-11-1665 Anna Christina Vietor, 6 kinderen 4.Justus , *Altenhasungen ? 1637, ⃞Altenhasungen 24-5-1701, xObervorschutz 1665 Elisabeth Riedemann, 8 kinderen 5.Anna Christina , *Altenhasungen ? 1640, xWolfhagen 23-11-1665 Christoph Vietor, 1 kind 6.Henrich , *Altenhasungen ? 1640, ⃞Altenhagen 20-1-1698, xWolfhagen 23-11-1665 Catharina Kauffung 7.Elisabeth , *Altenhasungen ?1642, ⃞Wolfhagen 7-3-1690, xWolfhagen 28-1-1663 Henrich Winterberg Johannes trouwde eerder te Marburg (3-10-1614 met Ursula Schonfeld

Gehuwd met:


6151. Catharina Trogel ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1603
Geboorteplaats: Frankenberg
Huwelijksdatum: 30/08/1625
Gehuwd te: Wolfhagen
Begraven: 16/12/1679
Begraven te: Wolfhagen


6768. Aert Hendrikse van Geijtenbeek ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1592
Geboorteplaats: Scherpenzeel
Datum van overlijden: (voor) 1675
Overleden te: Scherpenzeel

Beschrijving:
Kinderen: 1.Jan , *Woudenberg ? 1620-1625, xRijswijk (Gld.) 3-8-1656 Luytje Bartense Quint, 3 kinderen 2.Hendrick , schepen van Woudenberg, *Woudenberg ? 1620-1625, + 17-7-1693, xWoudenberg 15-12-1655 Willemke Rijcks van Blootenburg. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen bekend. 3.Gerrit , *Woudenberg ? 1620-1625 (zie kwartierstaat, klik K 4.Cuyntghen , * voor 1630, x voor dec.1630 Claes Willems Hij

Gehuwd met:


6769. Betje Meessen ( - - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1591
Geboorteplaats:

Beschrijving:
Betje trouwde ook met Gerrit de Cruijf6770. Gerrit Rijksen (van Blootenburg) ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1570
Geboorteplaats:
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1609
Gehuwd te: Woudenberg
Datum van overlijden: (na) 1636

Beschrijving:
Gerrit wordt in 1607 gegoed `op Eeckeris` onder Woudenberg. Zijn dochter Gijsbertje wordt in 1680 vemeld als eigenaresse van het huis, hof en landerijen, groot ? 20 morgen, genaamd Blootenburg, gelegen op Eeckeris. Kinderen: 1.Jan , *1609, +Den Bosch 15-5-1674, xDen Bosch 23-1-1633 Ida van Roy (*Den Bosch 1610, +Den Bosch 18-10-1677) 2.Adriaan , *1609 of 1610, +voor 1672 3.Rijck , * ?1610, +Amersfoort voor 1672, xReijertje Matheusdr van Langelaar (*1600 +voor 1640), 1 kind 4.Cornelis , * ?1614, +Amersfoort 13-5-1674, xWoudenberg Maria van Couwenhoven (* ?1641) 5.Emmigje (Emmetje), zie kwartierstaat, klik op K 6.Jacob , *Scherpenzeel 1615, +Woudenberg voor 1672, xScherpenzeel 1640 Willemtgen Cornelisdr van Langelaar (*Scherpenzeel 1620) 7.Jan (de jonge) , * ?1620, xBuren 2-2-1662 Rijkske Jansen de Loos (~Buren 18-1-1629, +1674), 3 kinderen 8.Gijsbertje , *Woudenberg 1622 +voor 1680

Gehuwd met:


6771. Adriaantje Fransdr van Triest ( Vader - Moeder - Kind )

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1609
Gehuwd te: Woudenberg

Beschrijving:
Adriaantje (voordochter van Frans Adriaansz) trouwde eerder in Woudenberg (?1608) met Jan Gerritsz van Langelaer, bij wie ze een zoon had.6772. Hendrick Fransz van Overeem ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1585
Geboorteplaats: Woudenberg
Datum van overlijden: 01/11/1640
Overleden te: Woudenberg

Beschrijving:
Hendrick, die in 1615 te Woudenberg op `De Wetering` woont, pacht van 1615 tot ca. 1635 van het St.-Agatha Convent in Amersfoort elf morgen land onder Woudenberg bij de Schans. In 1641 is er een vermelding van zijn weduwe, van wie de naam niet bekend is.7104. Jacobus Winsemius ( Vader - - Kind )

Beroep:

vaandrig; in 1653 krijgt de "veendrich" Winsemius verlof om 3 weken naar huis te gaan.

In 1648 is hij getuige bij het huwelijk van een dochter van zijn broer Andreas.
7106. Nicolaes (Claes) Staphorst (Stappers) ( - - Kind )
Geboorteplaats: Emden
Huwelijksdatum: (ongeveer) 1593

Beschrijving:

Nicolaes had wellicht een vader Nicolaus die predikant was in Jever, maar een andere bron op internet suggereert dat Claes de zoon zou zijn van een boekbinder Jasper Staphorst uit Embden.

Kinderen:

1. Machteld * voor 1600, x Leeuwarden 29-3-1618 met Joannes Coumans

2. Joannes * voor 1600, + september 1652

3. Casparus * voor 1600, + november 1679

4. Ricxt ~Leeuwarden ~1-6-1603

5. Clara ~Leeuwarden ~1-10-1605, zie kwartierstaat, klik op kind

6. Hester (Ester) ~Leeuwarden 1-1-1608, x Leeuwarden 22-4-1638 met Hajo Jochems Hammama (predikant)

7. Abraham

8. Susanna ~Leeuwarden 26-4-1612, + voor 28-12-1636, x Leeuwarden 20-12-1635 met Jan Sickes (kistemaker)

9. Aabram ~Leeuwarden 12-6-1614

10.Abraham ~Leeuwarden 11-10-1615, collecteur

 

De eerste drie kinderen zijn waarschijnlijk allen tussen 1595 en 1600 geboren. De volgorde is echter niet duidelijk.


Gehuwd met:


7107. Maijcke Jans van Benthem ( Vader - Moeder - Kind )
Geboortedatum: (ongeveer) 1573

Huwelijksdatum: (ongeveer) 1593
Datum van overlijden: (ongeveer) 1642
Overleden te: Workum


7120. Warner Everts - - - - ( - - Kind )

Beroep:
landbouwer7122. Hieronymus Verrutius ( - - Kind )

Beroep:
syndicus der Ommelanden

Gehuwd met:


7123. Attia Hiddes Metsema ( - - Kind )[ < Naar generatie 12 < ] [Home] [ > Naar generatie 14 > ]
© erichornstra.nl
Login